Pro rodiče

ZÁPIS DO ŠKOLIČKY/PIDIŠKOLIČKY OD ZÁŘÍ 2021
termín zápisu: 17.-21.5.2021
elektronicky: skolicka@rcbabocka.cz 
(uvádějte: jméno dítěte, měsíc a rok narození, tel. na Vás a požadované dny)
rozhodnutí o přijetí: 31.5.2021 nebo průběžně

Přijímáme tyto děti:
• k 1. 9. 2021 dovršený věk 2 roky, věková hranice cca 4,5 let
• přednost mají děti, které navštěvovaly Školičku v letošním školním roce – pokračovat mohou automaticky – prosíme nahlásit!
• děti, jejichž rodiče souhlasí s poskytnutím informací ohledně zdravotního stavu dítěte (alergie, trvalé onemocnění, očkování)

Jak zapsat dítě do Školičky:
1. důkladně se seznámit s provozním řádem, ceníkem a systémem náhrad
na www.rcbabocka.cz v sekci školička – budete podepisovat, že jste seznámeni
2. na mail skolicka@rcbabocka zaslat žádost o přijetí dítěte s těmito údaji:
- celé jméno dítěte, měsíc a rok narození, telefon na Vás
- preferované dny ve Školičce a počet dní ve Školičce

Potvrdíme Vám přijetí Vaší žádosti prostřednictvím emailu. (Odpovědi od nás stále padají do spamu, kontrolujte!) Nejpozději 8. června Vám potvrdíme přijetí dítěte do naší Školičky. Místa budou a předpokládáme, že Vám rozhodnutí budeme sdělovat již při zaslání Vaší žádosti. Nemáme kritéria podle bydliště ani sourozenců. Pořadník bude data přijetí Vaší žádosti.

Upozornění: zasláním Vaší žádosti o přijetí dítěte do Školičky souhlasíte se zpracováním Vámi zaslaných osobních dat a mailové adresy za účelem zpracování přijetí do adaptačního kurzu Školička. My Vaše data budeme archivovat v souladu s vyhláškou GDPR. V případě, že Vaše dítě nebude přijato, veškeré údaje vymažeme a skartujeme.

Těšíme se na Vás!!
Renata Kratochvílová, RC Babočka, Malenická 1748, Praha 4, tel.: 773 11 77 98.