DomůE NÁM u"> Vánoce v Bí me> </ul> "> ainer" class="clear-b <dnode-460y-links" nodeweb><ayck-mnu</u</h2> <div class=" class="clear-b <p " relnk typ-align: iv id=;"logo" " relnkflas-size:esheeum;"logtrong <tNOČNÍ BABOČKO<tNÍabotrong abočka<otrong abr="lsobo 10.="losine>Vcca 45 /fiutabr="l9 hod dět2>H1-2 rokyabr="l10 11 hod děti 2-6 letabr="lvstupn>Ro110 Kčabotrong abpl><p " relnk typ-align: jueb>fy;"lMil>Roma/fiky!abr="lChce"Nazískat trošku času="lo sebe? Npřt/hce"Naukázat i tat2>nkovi, jakVánoce v Bas dětmi="lacujef=? Chce Vitle=dítko vzít tat2>nka na kroašek? Nph2>Hna to v="laco<h2>m týdnu čas? TakVe nijď"Nakapištmimořádně v=sobo u 10.="losine>! abr="labr="lČeká <tis zhruba 45 /fiut vtitlčh2>Hzábavy. Běref této doby děti povedef=aka<otrong Mlassssori e="ivitišabotrong – vytihnef=avtlechny nejoblíbenějš2>Hpomů<ay diše je dětef kng=spozici. Zvládnef=ai<otrong jednoduch>Rovýtvarn>Rodílko abotrong – vtitlčh2>Htéma - asede-</lpištčas (pokud odlep2>me děti od Mlassssori :-)), v=závěru budew<otrong op="2>Hdovha.abotrong abr="labr="lVěkový rozp re v=10 11 hod jNazáměrně, aby kapišt<otrong mohlyVe nijít sourozenciabotrong spolu. I „velké“ děti si ovdyVe nipomenou časwebovvph2Vánoce v B!abr="lBudef=aseHna <tis těšit :-)abpl><pa<otrong Rd="rva Bíotrong na first"><amailto:info@rcboce"/s.cz">info@rcboce"/s.czE N.t<otrong Platbaíotrong v den hretit2>Hakce.abpl>> </d ainer" class="clear-b ainer" > "> </div> div> </div> </div> </div> <dfooid="ce </div>e e e e </div>.M4fs="right,v>.class="right,v>#iv id=",v>#iv id=/header --> <div id="sclassar-left" class="sidebar"> <div id="bloc"blocboce"/ovinyy-links" class="clear-block block block-menu"> le="RC ovinyí menu</h2> <div class="content"><ul class="menu"><li exčkdcollapse ac"ive-traild first"><a mimoradne-akceste-nam" Mimořádn>Roakces>MIMOŘÁDNÉ AKCOGALERtent"><ul class="menu"><li class="collapsed first"><a node/49ste-nam" Společh2HpobytyckPOBYTO<t AKCOGALERKT</a></li> <li exčkdcolac"ive-traild first"><a uskutecnene-mimoradne-akceste-nam" Uskutečhěh2Hmimořádn>Roakces>arch> akcíGALERtent"><ul class="menu"><li classlapsed first"><a miku"><lka-od-3sid/kontakt" M I K U L Á Š S K Á "lo děti od 3 let"lMiku"ášská od 3 let>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a miku"><lka-do-3sid/kontakt" M I K U L Á Š S K Á "lo děti do 3 let"lMiku"ášská do 3 let>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a advv="Cdopoledni-hlidanikontakt" Advv="as le="RC oss=Advv="a- dopoledn2>Hhlídtit2>Hdět2>Hs="logramem>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a advv="C"lo-nejclasikontakt" Advv="as le="RC oss=Advv="a"lo nejclaš2>>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a advv="13-detikontakt" Akce "lo dětis=Advv="t2>Hdílna "lo děti>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a advv="Ck="Fndss=kdcf="ekkontakt" Advv="as le="RC oss=Advv="t2>Hk="Fndář zslalcua- Andělíček>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a advv="Ctvorive-dilnykontakt" Advv="as le="RC oss=Advv="t2>Htvo niv>Rodílnyí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a advv="13kontakt" Akce "lo děti rod="es=Advv="t2>Hvěnecí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a advv="ni-vv=ec-2015kontakt" Advv="t2>Hdílna "lo rod=nyk=Advv="t2>Hvěnecí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a advv="-advv="ni-vv=ceste-nam" Advv="as le="RC oss=Advv"t2>Hvěn Bí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a letem-svetem-afrika-16ste-nam" Letem světefs=Afrikaí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a akdcf-z-keramikykontakt" <title>Vs dětmis=Anděl zskeramikyí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a akdcflka-vv-dilna-16ste-nam" Plo celou rod=nus=Andělská výtvarn>Hdílnaí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a akdcflke-zvonenikontakt" Andělské zvoněh2>HanebVe nijdewi Miku"áš!s=Andělské zvoněh2>HanebVe nijdewi Miku"áš!í NÁS</a></li> <li class="leaf"><a leto-scboce"/ou-2016ste-nam" Letn2>Hpobyt 08/2016s=AnebV/ouzeln>Hces pohádkamií NÁS</a></li> <li class="leaf"><a letem-svetem-antar="idaste-nam" Letem světefs=Antar="idaí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a aktar="ida17ste-nam" Letem světefs=Antar="idaí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a letem-svetem-asie17ste-nam" Letem světefs=Asieí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a letem-svetem-auebralie-16ste-nam" Letem světefs=Auebovlieí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a id=/fiycborevne-dnykontakt" Mimořádn>oakce "lo dětis=Borevn>Rodny - id=/2>nyí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a borevne-dnykontakt" Mimořádn>oakce "lo dětis=Borevn>Rodnyí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a node/157ste-nam" Pohádková výtvarn>Hdílnas=Boudo budko, kdo v=tobě sedlí?í NÁS</a></li> <li class="leaf"><a 2> adcfko-budulinekkontakt" D> adcft2>Hdílna"lBudu"ínek>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a dd-budulinek-01-18kontakt" D> adcft2>HdílnaVs výtvar oss=Budu"ínek>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a letni-pobyt-iv y-2016ste-nam" Letn2>Hpobyt">Cph2>k AnebV/ouzeln>Hces pohádkamií NÁS</a></li> <li class="leaf"><a "rie-zdrava-zadaste-nam" Cv="en2>Hplo ma/fiky">Crie, Zdrav>Hzádaí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a putovani-casem-dobaCk=clanaste-nam" Putovtit2>Hčasefs=Doba k=claná>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a dopis-jezis ovikontakt" <title>Vs dětmis=Dopis Ježíš ovi>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a dopisjezis ovikontakt" Mimořádn>oakce "lo dětis=Dopis Ježíš ovi>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a vytvarna-dilna-dra"ekkontakt" Výtvarn>Hdílna "lo dětis=Dovček>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a dvamrazicikontakt" D> adcft2>Hdíln="Ška"lo nejclaš2>s=Dva mrazíci>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a detlka-dis ote/skolicka" Akce "lo děti rod="es=Dětská dis otékaí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a emp13kontakt" Cv="en2>Hplo dospělé">EMPí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a spin-gym-freeste-nam" European SPIN GYM - ZDARMA">ESGí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a putovani-casem-egyptaneste-nam" Putovtit2>Hčasefs=Egypťan>Rí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a esg13kontakt" Cv="en2>Hplo dospělé">European Spin Gym>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a letem-svetem-evropaIste-nam" Letem světefs=Evropa I.>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a halloween2011kontakt" Mimořádn>oakce "lo dětis=Halloween>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a halloween-svate/-duchuste-nam" Plima den "lo vtlechny :-)s=HalloweenHanebVsvtite/ duchůVánoce v Ba3. 11. 2012>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a halloweenlka-party-m="F-deti-17ste-nam" Akce "lo m=">Rodětis=Halloweenská párty 1,5-3 rokyaO NÁS</a></li> <li class="leaf"><a halloweenlka-href="/s-2012ste-nam" Plima den "lo vtlechny :-)s=Halloweenská š oe="Šk>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a halloween-soutezni-klani-dis ote/skolicka" Plima den "lo vtlechny :-)s=Halloweenské soutěžt2>Hkltit2>Ha dis otékaí NÁS</a></li> <li class="collapsed"><a halloweenlky-pobyt-2015kontakt" Pobyt "lo rod=nyas dětmi=odVcca 3 do 8 let"lHalloweenskýHpobyt>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a halloweenlka-party-vetsi-deti-17ste-nam" Akce "lo dětis=Hallowenská párty 2,5 - 7 let>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a hasicikontakt" <tletas le="RC oss=Hasičská s ni Bí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a 2> adlo-hrnecku-varkontakt" D> adélko s výtvarnou dílnoss=HrneRC u vař!í NÁS</a></li> <li class="leaf"><a hrnecku-var-16ste-nam" D> adcft2>Hdílna"lHrneRC u vař!í NÁS</a></li> <li class="collapsed"><a hrnecku-varkontakt" HRNEČKU VAŘ!s=HrneRC u vař!í NÁS</a></li> <li class="leaf"><a putovani-casem-indianikontakt" Putovtit2>Hčasefs=Indititi>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a pejse/skoc="/skolicka" P nijď"Nana mlassssori dílnu!s=JakVeejse/Ha k"RC="Škavařili dort>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a eejse/-aCkoc="/skolicka" Mimořádn>oakce "lo dětis=JakVeejse/Hs k"RC="Šouavařili dort>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a jak-eejse/-sCkoc="/ou-varili-dortkontakt" D> adélko "lo dětis=JakVeejse/Hs k"RC="Šouavařili dort>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a vv-jaro-je-tadykontakt" Výtvarn>Hdílna "lo nejclaš2>s=Jaro jNatady!í NÁS</a></li> <li class="leaf"><a jezis ovo-hlidanikontakt" Vtitlčh2>Hhlídtit2>Hdět2>s=Ježíš ovoHhlídtit2>>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a letem-svetem-jizni-=clrikaste-nam" Letem světefs=Jižt2>HAclrikaí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a jizni-=clrikaste-nam" Letem světefs=Jižt2>HAclrikaí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a jizni-=clrika-17ste-nam" Letem světefs=Jižt2>HAclrikaí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a 2> adcfko-kar ulka-16ste-nam" D> adcft2>Hdílna"lKar ulka>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a harl ulkakontakt" D> adcft2>Hdíln="Ška"lo nejclaš2>s=Kar ulkka>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a harneval2013kontakt" Akce "lo dětis=Karneval>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a harneval2014kolicka" Akce "lo děti rod="es=KarnevalHanebVz pohádky do pohádky>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a harneval-videokontakt" VIDEO: KARNEVALHanebVz pohádky do pohádkys=Karnevalová video reportáž>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a vylet-klamariumkontakt" <tletas le="RC os "lo větš2>Hdětis=Klamárium>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a hrmpot-plny-ovoceste-nam" Výtvarn>Hdíln="ŠkolKrmpot plnýHovoce>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a hred="/skolicka" Cv="en2>Hplo ma/fiky">Kred="Šk>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a hred="/s-dospelikolicka" Plima den "lo vtlechny :-)s=Kred="ŠkHplo dospělé>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a hrrafkovani-nausni B-naramekkontakt" Tvo nen2>Hplo větš2>Hdětis=Koovlkovtit2>H-anaušni B n>ramek>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a hrrafkovani-kdcf="ek-hvezd="/skolicka" Akce "lo děti rod="es=Koovlkovtit2>>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a hrstni B-muzeum-alchymtogalerie" Sobo t2>Hvtletas le="RC oss=Kutn>HHrraí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a 2> adcfko-kuratko-a-obilikontakt" D> adélko s dílnoss=Kuřátko a obil2>>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a neposlusnaCkuzlata-16ste-nam" D> adcft2>Hdílna "lo dětis=Kůzlátkaí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a vytvarna-dilna-lampder-rntakt" Výtvarn>Hdílna "lo děti=odV2 let"lLampder>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a lampderovy-pruvod13kontakt" Akce "lo dětis=LampderovýHprůvod>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a lampderovy-pruvod-2015kontakt" Akce "lo celou rod=nu zdarmas=LampderovýHprůvod>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a lampderovy-pruvod-16ste-nam" Plo celou rod=nus=LampderovýHprůvod>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a lampderovy-pruvod-2017ste-nam" Akce "lo děti rod="es=LampderovýHprůvod>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a lampderovypruvodkolicka" Mimořádn>oakce "lo dětis=LampderovýHprůvod>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a letem-svetem-afrikakontakt" Akce "lo dětis=Letem světefa- AFRIKOLIČKA</a></li> <li class="leaf"><a letem-svetem-auebraliekontakt" Akce "lo dětis=Letem světefa- AUSTRÁLTOGALERIE</a></li> <li class="leaf"><a letem-svetem-afrikaIste-nam" Letem světefs=Letem světefa- Afrikaí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a evropa1kontakt" Mimořádn>oakce "lo dětis=Letem světefa- EVROPKOLIČKA</a></li> <li class="leaf"><a evropa2-rntakt" Víkendová akce "lo dětis=Letem světefa- EVROPK2>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a letem-svetem-evropaIIkontakt" Akce "lo dětis=Letem světefa- Evropa II>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a Lv="ni-mlassssori-href="/skolicka" Letn2>Hš oe="Šk "lo dětis=Letn2>HMlassssori š oe="Šk>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a letni-indianlka-href/skolicka" Plázdn=nyaánoce v Bs=Letn2>Hindititská š oek>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a letni-pobyt-scboce"/oukontakt" Pobyt "lo rod=nyas dětmi=odV2 do 8 let"lLetn2>Hpobyt s le="RC os>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a letni-zviratkova-href="/skolicka" Letn2>He="ivitk "lo dětis=Letn2>Hzvířátková š oe="Šk>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a vd_lyzarkontakt" Výtvarn>Hdílnas=Lyžař>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a vv-malovani-na-hrnecekkontakt" Výtvarn>Hdílna">Malováh2>Hna hrneRCek>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a malovani-na- typilkontakt" Výtvarn>Hdílna">Malováh2>Hna typil>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a malovanina typilkontakt" Výtvarn>Hdílna "lo děti=opět tu!s=Malujef=Hna typil>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a kcz-masopustni-rejkontakt" MASOPUSTNÍ REJs=Masopustn2>Hrej>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a miku"><lka-2014kolicka" Akce "lo děti rod="es=Miku"ášská>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a miku"><lka-2016ste-nam" Plo celou rod=nus=Miku"ášská>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a miku"><lka-2017ste-nam" Akce "lo děti rod="es=Miku"ášská>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a miku"><lka13kontakt" Mimořádn>oakce "lo dětis=Miku"ášská 2013>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a miku"><lka-2015kontakt" ><span>oakces>Miku"ášská 2015>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a mlass-dilna-mladata-na-jareste-nam" Mlassssori dílna">M"áďataHna jaře>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a mlassssori-e="ivityste-nam" Plo děti=odV1 roku až 6 let"lMlassssori>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a mlass-hrava-dilnaste-nam" Akce "lo děti rod="es=Mlassssori hrav>Hdílnaí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a neposlusnaCkuzlatkakontakt" D> adélko "lo dětis=Neposlušn>Hkůzlátkaí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a neposlusnaCkuzlata15kontakt" D> adcft2>Hdílna"lNeposlušn>Hkůzlátkaí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a dd-neposlusnaCkulatka-17ste-nam" D> adcft2>HdílnaVs výtvar oss=Neposlušn>Hkůzlátkaí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a nebrad="ni-karnevalove-maskykontakt" Výtvarn>Hdílna "lo děti rod="es=Nebrad=čh2>HkarnvalovRomasky>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a hrrafkovani-nahrdcftik-naramekkontakt" Akce "lo m=/fiky, větš2>HdětiHa děti s rod="is=Náhrdcft2>k - n>ramek>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a vd-nakladakkontakt" Výtvarn>Hdílna">NáklaďákGALERIE</a></li> <li class="leaf"><a hrbudulin ovikontakt" D> adélko s tvo nivou dílnoss=O Budu"ín ovi>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a d> adcfko-o-Budulin ovi16ste-nam" D> adélko s dílnoss=O Budu"ín ovi>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a o-palec ovikontakt" D> adcft2>Hdíln="Ška"lo nejclaš2>s=O Paleč ovi>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a d> adcfni-dilna-o-kobliz ovikontakt" D> adélko s tvo nivou dílnoss=O koblíž ovi>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a D> adcfko-o-kobliz ovi-2016ste-nam" D> adcft2>Hdílna"lO koblíž ovi>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a o-kobliz ovi-2-17ste-nam" D> adcft2>Hdílna"lO koblíž ovi>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a o-kobliz ovi-11-17ste-nam" D> adcft2>HdílnaVs výtvar oss=O koblíž ovi>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a okobliz ovikontakt" D> adcft2>Hdíln="Ška"lo nejclaš2>s=O koblíž ovi>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a om="Fmetteste-nam" P nijď"Nana d> adcft2>Hdílnu!s=O m=">RoMette>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a opertikovechaloupceste-nam" D> adcft2>Hdíln="Ška"lo nejclaš2>s=O pert2>kovRochaloupceí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a negace-vzdor-13-10galerie" Se/fiář "lo rod="es=Obdob2>HnegaceHa vzdors>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a se/fiar-vzod-2017ste-nam" Se/fiář z oblasti výchovys=Obdob2>Hvzdors negace>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a odpoledne-plne-hrritkuste-nam" Akce "lo děti rod="es=Odpoledne plné skřítkůE NÁMS</a></li> <li class="leaf"><a organzove-kyb><aycontakt" Tvo nen2>Hplo m=/fiky bezHdět2>,as dětmi=i velké dětis=Organzové kyb>"Šy>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a osamostatnovani--odlouceni-deti-od-m=/fiekkontakt" Plo rod="es=Osamostatňováh2>Ha odlou"en2>Hdět2>í NÁS</a></li> <li class="leaf"><a vytvarna-dilna-oveckakontakt" Výtvarn>Hdílna">Ove"Šk>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a pani-zimakontakt" D> adcft2>Hdílna">Pat2>HZima>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a pani-zima-2012ste-nam" PANÍ ZIMA">Pat2>HZima>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a papirove-maskykontakt" PAPÍRO<t MASKY">PapírovRomasky>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a eejse/-koc="/s-16ste-nam" D> adélko s dílnoss=Pejse/Ha k"RC="Škí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a 2> adlo-pertikova-chaloupkakontakt" D> adélko "lo dětis=Pert2>ková chaloupka>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a eertikova-chaloupka-2015kontakt" Tvo niv> d> adcft2>Hdílnas=Pert2>ková chaloupka>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a eertikova-chaloupka-2016ste-nam" D> adélko "lo dětis=Pert2>ková chaloupka>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a eertikova-chaloupka-2017ste-nam" D> adcft2>HdílnaVs výtvar oss=Pert2>ková chaloupka>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a eutovani-casem-piratikontakt" Putovtit2>Hčasefs=Piráti>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a plesck-mncezen-03-15kontakt" Akce "lo děti rod="es=Ples k-mncezen 2015>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a plesck-mncu--k-mncezen-2012ste-nam" Plesová sezónaVza"2>n>s=Ples k-mnců a k-mncezen>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a plesck-mncu--k-mncezen-2013kontakt" PLES PRINCŮ A PRINCEZENs=Ples k-mnců a k-mncezen>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a plesck-mncu--k-mncezen-2015kontakt" Akce naVvelkém sáles=Ples k-mnců a k-mncezen>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a plesck-mncu--k-mncezen-2017ste-nam" Akce "lo celou rod=nus=Ples k-mnců a k-mncezen>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a plesck-mncu--k-mncezen-2014kontakt" PLES PRINCŮ A PRINCEZENs=Ples k-mnců a k-mncezen 14'í NÁS</a></li> <li class="leaf"><a vytvarna-dilna-podzim-jezekkontakt" Akce "lo nejclaš2> dětis=Podzim - ješek>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a podzimni-prazdn=ny-na-dra/skolicka" Akce "lo děti 6-11 let"lPodzimn2>Hplázdn=nyana dra/s>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a vv-podzimni-vv=eckontakt" Výtvarn>Hdílna">Podzimn2>Hvěnecí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a pohybliva-loutkakontakt" Tvo niv> dílna "lo dětis=Pohybliv> loutka>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a velikotle>d> adcfkokontakt" Velikotle>as le="RC oss=Pohádka Skříte/Ha k"uzeln> hn2>zdoí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a pohadka-o-partikukontakt" D> adcft2>Hdílna">Pohádka o "art2>ks>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a pohadky-svuni-lesakontakt" D> adcft2>Hdílna">Pohádky s vůt2>Hlesa>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a pokusykolicka" Akce "lo děti">Pokusy zskuchyně>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a povolani-farmarkontakt" Sobo t2>Hdopolednes=Povoltit2>H-afarmář>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a mlass-dilna-"lob"uzeni-jarskolicka" Mlassssori dílna">Plob"uzen2>Hjars>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a prvni-pomoc-u-deti-10-16ste-nam" titleen2>Hplo rod="e a k-arod="es=Prvn2>Hpomoc uHdět2>í NÁS</a></li> <li class="leaf"><a letosboce"/ou2013kontakt" Léto s le="RC oss=Plázdn=nová š oeka "lo děti>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a prazdn=ny-2014-href/s-afrikakontakt" Plázdn=nya2014k=Plázdn=nová š oeka "lo děti>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a prazdn=ny-2014-letem-svetemkontakt" Plázdn=nya2014k=Plázdn=nové exkurze letem světef>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a prazdn=nove-letem-svetemkontakt" Léto s le="RC oss=Plázdn=nové letem světef>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a prazdn=nove-eutovani-2016ste-nam" Plázdn=nya2016s=Plázdn=nové putovtit2>>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a primestlke-te="rykontakt" Léto "lo děti">Příměstlké tá="ry>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a primestlke-te="ry-17ste-nam" Léto dětefa5-10 let"lPříměstlký tá="r>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a letem-svetem-severti-=clrikaste-nam" Letem světefs=Severt2>HAclrikaí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a letem-svetem-severti-=clrika16ste-nam" Letem světefs=Severt2>HAclrikaí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a skrtikovlky-rejkontakt" Skřítkovlký rejk>Skřítkovlký rejí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a skritkovanikolicka" Akce "lo větš2>Hdětis=Skřítkovtit2>>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a slavime-halloween-s-Boce"/oukontakt" Akce "lo celou rod=nu zdarmas=Slav2>me HalloweenHs le="RC os>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a slavimeadvv="kontakt" Mimořádn>oakce "lo dětiHa dospělé">Slav2>me advv=">O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a slet-carodejnickontakt" OslavyHčarodejnick>SletHčarodejnic>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a slet-carodejnic-2013kontakt" SLET ČARODĚJNICH-a21. 4. 2013k>SletHčarodějnic>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a smof="ek-pachof="ek-17ste-nam" D> adcft2>Hdílna"lSmofíček Pachofíček>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a dd-smof="ek-pachof="ek-2017ste-nam" D> adcft2>HdílnaVs výtvar oss=Smofíček Pachofíček>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a node/155kontakt" Mimořádn>osobo t2>Hš oe="Šks=Sněhurka aVsedm trpasfíkůE NÁMS</a></li> <li class="leaf"><a cviceni-dospeli-13-12ste-nam" Cv="en2>Hplo dospělé">Sobo t2>HESG aVAelobic>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a sobo ti-cvicenikontakt" Akce "lo m=/fiky">Sobo t2>Hcv="en2>>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a spravnamanipulacesmi/fiky"ontakt" Plo rod="es=Splávn>omanipulaceVs mi/fiky>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a svatomartinlky-kun-16ste-nam" Výtvarn>Hdílna">Svatomartinlký kůň>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a sul-nad-zlatoste-nam" D> adcft2>Hdílna"lSůlanad zlato>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a tajemne-tleovani-s-piratemkontakt" Spat2>Hánoce v Bs=Tajemné tleovtit2>Hs kirátef>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a vano"ni-tvorenikontakt" Vtitle>Vs dětmis=Tvo nen2>Hplo m=lá s vo nen2>>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a letni-pobyt-cenik-2017ste-nam" Letn2>Hpobyt s le="RC oss=Téma: VesmírH-acph2>k>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a letni-pobyt-2017ste-nam" Letn2>Hpobyt s le="RC oss=Téma: Vesmír>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a mlass-dilna-velikotle>kolicka" Mlassssori dílna">Velikotle>a2015>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a mlass-velikotle>15C"lo-nejclasikontakt" Mlassssori dílnaa"lo nejclaš2>s=Velikotle>a"lo nejclaš2>>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a vv-velikotleni-dilnakontakt" Výtvarn>Hdílna "lo nejclaš2>Hdětis=Velikotlčh2>Hdílnaí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a velikotle>-dilnakontakt" Výtvarn>Hdílna "lo děti rod="es=Velikotlčh2>Hdílnaí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a velikotleni-kuratko-v-osatceste-nam" Velikotle>a2014s=Velikotlčh2>Hkuřátko v ošatceí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a velikotle>-tvoreni-deti-bezrod=custe-nam" Velikotle>a2013s=Velikotlčh2>H vo nen2>Hs kohádkou I.>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a velikotle>-tvoreni-deti-srod=ciste-nam" Velikotle>a2013s=Velikotlčh2>H vo nen2>Hs kohádkou II.>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a velikotleni-vv=eckontakt" Velikotle>a2013s=Velikotlčh2>Hvěnecí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a vytvarna-dilna-velikotleni-zajicekkontakt" Výtvarn>Hdílna">Velikotlčh2>Hzajíček>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a vytvarna-dilna-velikotleni-zapichkontakt" Výtvarn>Hdílna">Velikotlčh2>Hzápich>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a velikotle>-href="/skolicka" Mimořádn>osobo t2>Hš oe="Šks=Velikotlčh2>Hš oe="Šk>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a vef/s-halloweenlka-dilna-2012ste-nam" Plima den "lo vtlechny :-)s=Velká halloweenská dílnaí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a velka-vatleni-dilnakontakt" Vitle>Vs dětmis=Velká vtitlčh2>Hdílnaí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a velkavatlenidilnakontakt" Tvo niv> dílna "lo dětis=Velká vtitlčh2>Hdílnaí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a pokusy-hratky-s-vodoukontakt" Pokusy "lo dětis=Vodn2>Hhrátky>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a vv-vonavy-pytlicekkontakt" Výtvarn>Hdílnaa"lo nejclaš2>s=VoňavýHpytlíček>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a vyrabime-advv="ni-vv=ceste-nam" Čas advv="u jNaza dveřmis=Vyráb2>me advv="t2>Hvěn Bí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a ryb="/skolicka" Mimořádn>oakce "lo dětis=Vzpom2>nka na léta - RYB">ŠKOLIČKA</a></li> <li class="leaf"><a vzpomfika-na-letokolicka" Mimořádn>oakce "lo dětis=Vzpom2>nka na léto>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a vzpomfika-na-leto-IIkontakt" Mimořádn>oakce "lo dětis=Vzpom2>nka na léto II.>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a vatle>-hcboce"/oukontakt" Mimořádn>oakce "lo dětis=Vitle>Vs le="RC os>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a letem-svetem-vatle>-rovy-rokste-nam" Letem světefs=<title>Vácelém světě>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a vatleni-boce"/skontakt" Vitle>Vánoce v Bs=Vtitlčh2>Hentrum Bab NÁS</a></li> <li class="leaf"><a vatle>-v-boce"ceste-nam" Vitle>Vánoce v Bs=Vtitlčh2>Hentrum Bab NÁS</a></li> <li claslac"ive-traild first"><a vatleni-boce"/ovani-16ste-nam" Vitle>Vánoce v Bsli> <li ac"ives=Vtitlčh2>Hentrum ovtit2>>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a vatleni-jezis ova-href="/s-hrefskontakt" Vitle>Vdětefs=<titlčh2>HJežíš ovaHš oe="Šk/š oeBab NÁS</a></li> <li class="leaf"><a vatleni-dilna-"lo-nejclasikontakt" Vitle>V2014s=Vtitlčh2>Hdílnaa"lo nejclaš2>>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a vatleni-kaprkontakt" Výtvarn>Hdílna "lo m=">Rodětis=Vtitlčh2>Hkapr>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a vatleni-kapr-"lo-nejclasi-hernakontakt" VÁNOČNÍ KAPR PRO NEJMENŠÍ + HERNAs=Vtitlčh2>Hkapr>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a vatleni-kaprikkontakt" Vitle>Vse blíž2>Hkvapefs=<titlčh2>Hkapřík>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a vatleni-muzicirovanikolicka" HudbaVdětefs=<titlčh2>Hmuzicírovit2>>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a d> adcfko-vatleni-pohadkaste-nam" D> adélko "lo dětis=<titlčh2>Hpohádka>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a vatleni-pohadkaste-nam" Tvo niv> d> adcft2>Hdílnas=<titlčh2>Hpohádka>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a trpytiva-vatleni-ozdobakontakt" Výtvarn>Hdílna "lo dětis=<titlčh2>Hpřát2>>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a vatlenipranikolicka" Tvo niv> dílna "lo nejclaš2>Hdětis=Vtitlčh2>Hpřát2>>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a vatleni-soutezni-klanikontakt" Vitle>Vs dětmis=Vtitlčh2>Hsoutěžt2>Hkltit2>>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a vatleni-sref="/skolicka" Mimořádně "lo dětis=<titlčh2>Hš oe="Šk>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a vatleni-srefa-2012ste-nam" Vitle>Vs dětmis=Vtitlčh2>Hš oek>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a vatlenihref/s2011kontakt" Mimořádn>osobo t2>Hš oe="Šks=Vtitlčh2>Hš oek>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a vyrobalampderukontakt" Mimořádn>oakce "lo dětis=Výroba adoben2>Hlampderu>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a vyrobakrmitkapropta<aycontakt" Tvo niv> dílna "lo dětis=Výroba k=/2>tka "lo ptvčky>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a vyroba-lampderukontakt" Akce "lo děti">Výroba lampderu>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a vyroba-lampderu-2012ste-nam" Plima den "lo vtlechny :-)s=Výroba lampderůE NÁMS</a></li> <li class="leaf"><a vytvarne-dilny-v-boce"ceste-nam" Vitle>V2014s=Vttvarn>Rodílny - vitle>E NÁMS</a></li> <li class="leaf"><a z-pohadky-do-pohadkykontakt" Akce "lo děti rod="es=Z pohádky do pohádky>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a vd-zasnezena-chaloupkakontakt" Výtvarn>Hdílna "lo dětis=Zasněžená chaloupka>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a Zimni-muzicirovanikolicka" HudbaVdětefs=Zimn2>Hmuzicírovit2>>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a vv-zvone"ek-pranikontakt" Výtvarn>Hdílnaa"lo nejclaš2>s=Zvone/Ha přát2>>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a zachranne-h="ry-17ste-nam" Sobo ánoce v Bs=Záchranné s="ry>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a vatleni-srefkakontakt" VÁNOČNÍ ičkaKAs=vtitlčh2>Hš oek>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a carodejnice-2015kontakt" Akce "lo celou rod=nu">Čarodejnicea2015>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a carodejnic/s-hrefs2011kontakt" OslavyHčarodejnick>Čarodejnická š oek>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a carodejnicekontakt" akce "lo dětis=Čarodejnická š oek>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a carovnasrefkakontakt" Mimořádn>osvtitečh2>Hš oe="Šks=Čarovn>oš oek>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a d> adcfko-Kar ulkaste-nam" D> adélko "lo dětis=Červená Kar ulka>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a cervena-kar ulka-10-16ste-nam" D> adcft2>Hdílna "lo dětis=Červená Kar ulka>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a dd-cervena-kar ulka-17ste-nam" D> adcft2>HdílnaVs výtvar oss=Červená Kar ulka>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a cervenakar ulkaste-nam" D> adcft2>Hdíln="Ška"lo nejclaš2>s=Červená Kar ulka>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a eutovani-casem-cinanikontakt" Putovtit2>Hčasefs=Číňati>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a putovani-casem-limanikontakt" Putovtit2>Hčasefs=Římati>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a velikotle>sref="/skolicka" Velikotle>as le="RC oss=title="Šk>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a d> adcfko-sip ova-ruzenka-02-17ste-nam" D> adcft2>Hdílna"lŠípková Růženkaí NÁS</a></li> <li class="leaf"><a node/163ste-nam" D> adcft2>Hdílna"lŠípková Růženkaí NÁS</a></li> <li class="leaf last"><a sip ova-ruzenkaste-nam" tiÍPKO<t RŮŽENKAs=Šípková Růženkaí NÁS</a></li> S</a></li> <li class="leaf"><a detlky-den-18kontakt" Akce "lo děti rod="es=Dětský den>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a dd-kuratko-a-obili-18kontakt" D> adcft2>HdílnaVs výtvar oss=Kuřátko a obil2>>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a letni-praveke-hlidani-2018kontakt" Léto s le="RC oss=Letn2>Hpravěké hlídtit2>>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a primestky-te="r-2018kontakt" Léto s le="RC oss=Příměstlký tá="r>O NÁS</a></li> <li class="leaf"><a velikotle>-2018-akontakt" Plo děti=odV1 roku až 6 let"lVelikotle>aánoce v Bí NÁS</a></li> <li class="leaf last"><a dd-ruzenka-02-18kontakt" D> adcft2>HdílnaVs výtvar oss=Šípková Růženkaí NÁS</a></li> S</a></li> <li class="col="leaf last"><a se/fiarogalerie" SEMINÁŘE">SEMINÁŘEí NÁS</a></li> </ul></div> </div> </div> e </div>iv id="co Layout </ul></div>l <!-- Layo e ad> l></="te>