Vánoce v Babočce

V Á N O Č N Í   B A B O Č K A
sobota 12. 12. od 9.30 hod do 12 hod a od 16 do 18 hod
ZDARMA LIDOVÉ TRADICE A VOLNÁ PRO VŠECHNY

Přijměte pozvání na víkendovou akci! Nachystali jsme program pro děti od cca 1,5 roku do 6 let. A na co se můžete u nás těšit?

v 9.30 hod začneme divadelní dílnou O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE (110 Kč včetně tvoření)
• od 10 hod volné hraní v naší školičce
• od 10 do 11.30 hod výtvarné dílničky na vánoční témata (vánoční cena 40 Kč)
• po celou dobu ukázka lidových tradic
• od 16 do 18 hod všechno kromě divadélka :-)

V odpoledních hodinách bude probíhat další vánoční program v prostorech
KC Zahrada. A protože jsme u nich již sedmým rokem, ráda bych Vás pozvala
i na jejich vánoční program. Více najdete na www.kczahrada.cz. Těšíme se na Vás!!
lektorky z Babočky.