Oslavy čarodejnic

Vrchní čarodejnice Renata a její zástupkyně Ivana Vás všechny srdečně zvou na

S L E T   Č A R O D E J N I C
pátek 29. 4. 2011 od 18 hod do 19.30 hod
věkově neomezeno
ZDARMA
buřtíka a klacík s sebou!!

Neváhejte s s námi oslavit filipojakubskou noc trošičku dopředu! Před Kulturním centrem Zahrada si uděláme oheň a budeme se veselit! Na vaše děti čeká nejen pečení buřtíků, ale i několik soutěží o drobné ceny. S dětmi si jistě i zatančíme při společném zpěvu. Doporučujeme převlek čarodejnice!

V průběhu večera na děti čeká:
18 – 18.30hod plnění úkolů u čarodejnic
18.30 hod vyhlášení nejkrásnější čarodejnice
18.45 hod recitační a pěvecká soutěž na pódiu

Již nyní se na vás těšíme. Na akci není nutné se předem hlásit. Prostě jen přijďte! V případě deště se akce nekoná!!