Dopolední školička 9-12 hod

Dopolední adaptační kurz školička ve dnech pondělí - pátek je určena dětem od 2 let do cca 4,5 let. Z počátku se po dohodě u nejmenších děti nebráníme trénovacím plenkám.  Děti mohou navštěvovat libovolný počet dopolední.

Veškeré aktivity zahrnuté na dopoledne jsou rozmanité, pečlivě vybírané s ohledem na věk dětí. Pracovní materiály se inspirují v rámcových programech pro mateřské školy a jsou z doporučených oblastí rozvoje Pedagogicko-psychologickou poradnou. S tvorbou programu máme letité zkušenosti a ve spolupráci s výchovnou poradkyní nabízíme dětěm rozmanitou činnost podporující celkový psychomotorický vývoj dítětě. Důraz klademe na klidnou adaptaci.

Režim dne ve Školičce:
8.30 - 9 hod příchod dětí a individuální hra
9 - 9.15 hod příprava na dopolední zábavu, úklid hraček
9.15 - 9.30 hod společné přivítání, ranní rituály
9.30 hod - 10 hod ranní pohybový/hudební kroužek
10 - 10.30 hod hygiena, svačinka a individuální hra
10.30 - 10.45 hod příprava na tvořivý/edukační kroužek, úklid hraček
10.45 - 11.30 hod tvořivý/edukační kroužek 
11.30 - 12 hod individuální hra
12 hod odchod domů

Jak takový den ve Školičce vypadá?
Po volné hře si s dětmi protáhneme tělíčka, namalujeme obrázek či vytvoříme zajímavé dílko. Ve středu máme možnost navštívit divadýlko pro děti přímo v budově KC Zahrada. K dispozici jsou pomůcky rozvíjející psychomotoriku dětí a řada zábavných hraček. S oblibou využíváme prvky Montessori pedagogiky.

Školičku vedou lektorky s pedagogickým vzděláním, které s dětmi pracují řadu let. V případě potřeby (čůrání, přesun do divadla atd.) vypomáhá asistentka Rodinného centra Babočka. Všechny lektorky prošly školením první pomoci pro malé děti. Svým profesionální přístupem a vřelostí vůči dětem, vytváří přátelské prostředí, do kterého se děti těší. S námi se nikdo nenudí!

Co budou děti potřebovat do Školičky?
• bačkorky (ne pantofle)
• náhradní oblečení pro případ „nehody“ nebo polití se pitím
• svačinu a pití (prosíme nedávejte dětem jídlo „na lžičku“)

Adaptaci dětí jsme věnovali samostatnou kapitolu. Neváhejte se s adaptací dětí seznámit!

Více informací o podmínkách účasti vašeho dítěte ve Školičce najdeteProvozním řádu a provozních podmínkách Školičky. Informace o platbách vám poskytne Ceník Školičky. Po předchozí dohodě jsme schopni Vaše děti po skončení dopolední školičky pohlídat. Cena a čas trvání je předmětem individuální dohody. Hlídání dětí zajišťují lektroky ze Školičky v prostorech našeho rodinného centra.