Letní tábor

stong>PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR STRAŠIDELNÝ HRAOD< stong>a stong>a

stong>Naiděti čeká stNasidlvn hrad plvn přkvapenn, píběhů, plvěnníúkoů a sbírráí iendcií k otevpří pokladu na /kocie Naeho táboa, ve kateéme Njdou zasloluenou odměnu.D< stong> Každn den otevpřme jednu /kmnatu. S jejímie njemíky zažijme velkoepé dobrodrlustvn! Vydnátesteza čerty do pekla,esteslizáky slimáky vyrobímtesliz,es duchy si zghrajme na schoaávanou a u ježibaby ste Nučímtevařit lLktvary. A co buodepá t /kmnata? To lu Vám"poaíiděti samy. :-)  stong>Řada takivit stenodhraj venku a čekt ná jeden temoaticn clnodntnívýleD< stong>t, kode i"prohlédnme dochoaanné nalzy. Déšť ani horko ná neodradí. >br" / stong>zajpišěnnjídlo (2x svačina,e1x oběd denvě) a pitvn režimD< stong>. S swebu"buobu"potpřeboat vhodnnéoblečetnína ven do ppírbodylidoavitp (ěblovlina,evýtvarvn oatliér)"podle pboasí a batůuekes nhradtnm oblečetnm a na svačinku. Buodme co nejaíc venku a při neppíznivém pboasí využijme zázemí KC Zahrada a "RC Babočk. >br" / stong>Program"dn:D< stong>aReezrvac místa do 30.4. 2019 na >info@rcbabloca.cz Při žádo st o ppijtnídíěte na píměstscn táboruaádějt: > stong>jménodíěte, rok a měsíc narozenn, atle"qa na VásD< stong>. Údaj k platbě do sanete pb"potvrzenn reezrvac. > stong>Celn částka musí být uhrazena do 14. 6. 2018.D< stong> br" /br" /Přihlášetnm díěte souhlasítestezpracoaátnm osobnnch dat dle vyhlášky GDPR. Informoaann souhlas j součástí ppihlášky.D< stong>a <> <

>
>
><