Prázdniny 2016

PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ
11. – 15.7.2016 15. – 19.8.2016
25. – 29.7.2016 22. – 25.8.2016


Prázdninové putování je program pro všechny šikovné děti, které chtějí i o prázdninách poznávat zajímavé věci a hrát si s novými kamarády (program bez rodičů).

Každý den navštívíme některé zajímavé místo, vyplníme tematické pracovní listy, společně splníme několik jednoduchých úkolů a vymalujeme obrázek. Odpoledne se přesuneme na dětské hřiště, kde si kromě hraní také něco vytvoříme, procvičíme naše smysly a společně zasoutěžíme. Každý den budou děti náležitě oceněny, a pokud zůstanou celý týden, získají další velkou odměnu.

Prázdninové putování je program pro děti přizpůsobený jejich věku a především počasí. S sebou potřebujete pouze batoh, pláštěnku, pití, svačinku a oblečení na ven dle počasí.

Dopolední program:
8,00 - 9,00 převzetí dětí na metru, přesun MHD, vyprávění
9,00 - 10,00 návštěva zajímavého místa, prohlídka
10,00 - 10,30 hygiena, svačina
10,30 - 11,30 prohlídka, pracovní listy, malování
11,30 - 12,30 úkoly, soutěže
12,30 - 13,00 hygiena, oběd
Odpolední program:
13,00 - 13,30 přesun MHD, odpočinek u knížky
13,30 - 14,00 tvoření, úkoly, soutěže, hry
14,00 - 15,00 dětské hřiště, individuální hra
15,00 - 15,15 hygiena, svačina
15,15 - 16,00 přesun MHD, předání dětí na metru

Zajímavá místa:
ZOO, Mořský svět Holešovice, Botanická zahrada UK, Národní muzeum, Náprstkovo muzeum, Národní technické muzeum, Depo Kačerov, Spalovna Malešice, Čistička odpadních vod, Galerie umění pro děti, Zrcadlové bludiště Petřín, Gutovka, Malešický park, …

Ceník:
● 5x týdně celý den 2.500 Kč
● 4x týdně celý den 2.100 Kč
● 3x týdně celý den 1.700 Kč
● 2x týdně celý den 1.300 Kč
● 1x týdně celý den 700 Kč
Cena nezahrnuje oběd, MHD, popř. vstupy

Rezervace osobně Ivana Míková nebo nahrady@rcbabocka.cz do 30.5.2016.
Záloha nevratná ve výši 30% z ceny, minimálně 700 Kč, do 15.6.2016 .
Doplatek na místě před začátkem exkurzí.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

Předání:
8,00 hod – metro Háje, vestibul před turnikety, vlevo u skleněných oken

Vyzvednutí:
16,00 hod – metro Háje, vestibul před turnikety, vlevo u skleněných oken
Po dřívější dohodě je možné převzít nebo vyzvednout dítě na Hájích u čerpací stanice nebo na Opatově na nástupišti metra. Jednotlivé časy je možné po dohodě upravit dle programu.

První den:
kopie průkazu zdravotní pojišťovny, léky označené jménem a dávkováním, jména zákonných zástupců včetně telefonu, plná moc pro vyzvednutí třetí osobou včetně jména zastupující osoby, kontaktu a vlastnoručního podpisu, doplatek dle ceníku (pokud není domluveno předem jinak)

Věci s sebou:
baťůžek, pití, jídlo na celý den, v případě oběda v restauraci pouze dopolední a odpolední svačinu (upřesnění den předem), pláštěnku, pokrývku hlavy, kapesníky, průkazku MHD, drobné kapesné na suvenýry nebo dokoupení pití, náhradní tričko na tvoření (upřesnění den předem), vstupenku do ZOO (upřesnění den předem)

Storno:
záloha 30% z ceny je nevratná, doplatek 70% z ceny je možné čerpat v rámci dalších letních exkurzí nebo školiček, popř. na vybraných mimořádných akcích RC Babočka do konce roku 2016.