Seminář pro rodiče

ODMĚNA A TREST VE VÝCHOVĚ
pondělí 3. prosince
 2018 od 19 hod – cca 1,5 hod
lektorka: Mgr. Gabriela Šveda Vávrová
pedagog a výchovný poradce
cena: 250 Kč

Seminář volně navazuje na předchozí téma Období vzdoru a negace u malých dětí. Účast na předchozím semináři není nutná. Smyslem tohoto semináře je poradit rodičům ale i prarodičům, jak přesvědčit děti, aby něco udělaly. Naplň semináře je velice pestrá:

• výčitky, domluvy, nadávky, výhružky, tresty
• jak se vyrovnávat s hněvem, stresem a pocitem viny
• konstruktivní vyjádření hněvu a využití zákazů
• jak nepodlehnout dětskému prošení a lítostivým pohledům
• naslouchání svému dítěti
• proč „neuplácet „ nevhodné či nepřiměřené chování dítěte
• výhrůžky bez následků aneb skutek utek
• boj o moc a pomsta
• jak podpořit odvahu dětí
• správné pojmenování úspěchů – jak pochválit
• proměna slov v činy
• důslednost není trestání
• logické a přirozené důsledky
• proč je třeba si něco zasloužit
• ochrana před provokacemi
• trest nemá zahanbit ani ponížit
• jak posílit či oslabit určité chování
• je vhodná „samotka“?
• tři způsoby tělesných trestů


Seminář opět proběhne v místnosti pro Školičku a budeme sedět na podložkách
na zemi. Neváhejte si vzít pohodlné oblečení!

Rezervace písemně na e-mail info@rcbabocka.cz nebo na tel. číslo 777 945 049. Úhrada semináře na místě v daný den.