Provozní informace v době nouzového stavu od 14.10.2020

Na základě usnesení vlády ze dne 12.10.2020 můžeme pokračovat i nadále v naší činnosti za předpokladu, že zejména snížíme v místnosti počet osob na 6. Hromadné akce venku jsou limitovány taktéž počtem 6. Individální akce nejsou zakázané. Nošení roušek, rozsetupy, desinfekce prostor a rukou zůstavají. 

S ohledem na adaptaci dětí a některé pracující rodiče je cílem udržet Školičku. Této aktivitě budou vyhrazeny dvě místnosti. V každé z nich bude maximálně 5 dětí a lektorka. Rozmístění do Školičky do jednotlivých dní zůstává. Děti si lektorky rozdělí na místě. K dispozici bude další dospělá osoba v kanceláři, která zajistí pomoc při provozních činnostech kolem dětí (přesuny dětí na toaletu, mytí rukou apod.), ale nebude fyzicky přítomna v kolektivu. Lektorky si budou brát děti u hlavního vstupu do RC Babočka. Vyzvedávání dětí bude postupné - dodržujte rozstupy a prosím, řiďte se našimi pokyny.

Dopolední kurzy budou řešeny den dopředu podle Vašich omluv do kurzu a počasí. Cílem je náhradní aktivita venku. Pokud nám to počasí umožní, chceme dělat oblíbené cesty s úkoly kolem Babočky s pevnými časovými rozestupy, abyste se nepotkali ve větším počtu než 6. Informaci dostanete den předem do 18 hod přes sms.

Odpolední kurzy fungují i nadále se sníženým počtem dětí. Vzhledem k dlouhodobým omluvám se vejdeme do počtu dětí 5 a lektorka. Lektorka si bude vyzvedávat děti před KC Zahrada, v případě deště v hale KC Zahrada. Nezapomínejte na roušky pro děti!

Mimořádné akce venku budeme vypisovat na FB Rodinné centrum Babočka (heslo rádi předáme), do sekce mimořádné akce na www.rcbabocka.cz a pošleme do mailu všem, kdo jsou v našem mailistu. Bez rezervace na konkrétní čas není účast možná. Mimořádné akce jsou alternativou kurzů i školičky a lze na nich čerpat náhradu za období 9-12/2020 a za období 2-6/2020. 

Děkujeme všem za přijetí alternativních programů, spolupráci při nelehké organizaci a za účast na venkovních akcích. Váš zájem nás drží při chuti Babočky držet. Společně to zvládneme!!!!