Znovu otevíráme Školičku pro děti!

Vážení rodiče!
Od pondělí 11. května 2020 obnovujeme provoz adaptačního kurzu ŠKOLIČKA na základě usnesení vlády ČR č. 941 ze dne 30. dubna 2020. Organizaci Školičky po obonovení programu najdete v sekci - Organizace Školičky do 30.6.2020.

Před vstupem do adaptačního kurzu Školička a tudíž provozovny - prostor Rodinného centra Babočka s.r.o. bude POVINNÉ  JAKO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE PODEPSAT:

* Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s osobami s rizikovými faktory (nařízení MŠMT)

* Čestné prohlášení o tom, že jste se seznámili s předpisem Organizace adaptačního kurzu Školička v období do konce školního roku ze dne 10.5.2020 (pro RC Babočka s.r.o.)

BEZ TĚCHTO ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ NEJSME SCHOPNI VAŠE DÍTĚ PŘIJMOUT. Oba dokumenty jsou k dispozici ve formátu pdf ke stažení na našem webu. Můžete doma vytisknout a podepsat. Nebo podepsat před vstupem do naší provozovny u nás.

Věříme, že naše vláda povolila obnovení provozu středisek volného času s ohledem na současný epidemiologický vývoj. Věříme, že opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve vyhlášce Ochrana zdraví a provoz středisek volného času v období do konce školního roku 2019/2020 jsou dostatečná a při jejich dodržování bude riziko nákazy minimalizováno. Tato vyhláška je volně k dispozici na www.msmt.cz.

Jsme nachystáni na dodžování stávajících i nových podmínek, které nám vyhlášky a zákony nařizují. Máme dostatek dezinfekčních prostředků, zaujali jsem opatření na omezení pohybu dospělých osob na naší provozovně. Je nachystaný program pro děti tak, aby jich v místnosti bylo co nejméně - využijeme 3 místnosti pro dodržení dostatečného odstupu. Budeme mít stále otevřená okna a průběžně desinfikovat povrchy, pomůcky a dětem budeme umývat ruce pod tekoucí vodou desinfekčním mýdlem a použijeme desinfekční gely. K tomu bude sloužit umyvadlo v naší kanceláři, aby se minimazoval pohyb na společných toaletách v KC Zahrada. Chtěli bychom s dětmi jít ven.

Snažíme se udělat vše proto, abycho mohli fungovat a zůstali jsme všichni zdraví. Adaptační kurz Školička byl přerušen ve středu 11. března 2020 nařízením vlády ČR - zákazem činnosti a uzavřením provozovny, ne naším rozhodnutím. Provoz obnovujeme 11. května 2020 nejen za přísných hygienických opatření. 

Od 11. května 2020 se v případě omluvy nepřítomnosti účastníka považují za vaše individuální.

Nebude to lehké pro nikoho z nás - naplnit opatření. Navíc jsme hodně vystrašení... Ale já osobně věřím, že dodržování podmínek, pravidel a nařízení, která naše vláda vydala ke COVID 19, budou fungovat. Stačí jen trošku... disciplíny. Budeme opatrní a pozvolna začneme. Stále platí: zdraví je nejdůležitější!!!!!

Hodně zdraví!

Renata Kratochvílová