Pro rodiče

Vážení rodiče!
V týdnu od 11. do 18. května 2020 jsme částečně postupně obnovili provoz kurzů BEZ ÚČASTI RODIČŮ a od 18.5.2020 je obnovíme plně na základě Souboru hygienických opatření pro školy a školská zařízení, které uvedli přažští hygienici ve spolupráci s MŠMT. Na nás se vztahuje vyhláška č. 490 pro Neformální vzdělávání dětí a mládeže pořádané NNO a stanovení organizace kurzů se řídí doporučením Hygienické stanice pro děti a mládež a to zejména manuály stovenými MŠMT pro mateřské školy a střediska volného času. 

DĚTI BEZ RODIČŮ MOHOU DO VNITŘNÍCH PROSTOR. PRO DĚTI S RODIČI NÁM BYLO DOPORUČENO LEKCE USKUTEČNIT VENKU S OHLEDEM NA ZVÝŠENOU OCHRANU ZDRAVÍ Z DŮVODU NUTNOSTI ÚČASTI DOSPĚLÉ OSOBY. Toto doporučení budeme respektovat.

A jak bude organizace jednotlivých lekcí kurzů vypadat? Seznamte se!

* KURZY PRO DĚTI BEZ RODIČŮ*   *KURZY PRO DĚTI S RODIČI*

Před vstupem do jakého koliv kurzu a tudíž provozovny - prostor Rodinného centra Babočka s.r.o. bude POVINNÉ JAKO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE PODEPSAT:
VŠICHNI ÚČASTNÍCI (u kurzů rodič dítě oba!!)
*Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s osobami s rizikovými faktory (nařízení MŠMT)

ÚČASTNÍCI KURZŮ - DĚTI BEZ RODIČŮ
* Čestné prohlášení o tom, že jste se seznámili s předpisem Organizace kurzů bez účasti rodičů v období do konce školního roku2019/2020 ze dne 11.5.2020 (pro provozovatele)

ÚČASTNÍCI KURZŮ - DĚTI S RODIČI
* Čestné prohlášení o tom, že jste se seznámili s předpisem Organizace kurzů bez účasti rodičů v období do konce školního roku 2019/2020 ze dne 17.5.2020 (pro provozovatele)

BEZ TĚCHTO ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ NEJSME SCHOPNI VAŠE DÍTĚ ANI VÁS PŘIJMOUT. Všechny dokumenty jsou k dispozici ve formátu pdf ke stažení na našem webu. Prosíme, pro urychlení: doma vytisknout a podepsat, nám už jen předat. Pokud nemáte tiskárnu, můžete podepsat prohlášení před vstupem do naší provozovny u nás.

Věříme, že naše vláda povolila obnovení provozu neformálního vzdělávání dětí a mládeže pořádané NNO s ohledem na současný epidemiologický vývoj. Věříme, že opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v období do konce školního roku 2019/2020 jsou dostatečná a při jejich dodržování bude riziko nákazy minimalizováno. Tato vyhláška je volně k dispozici na www.msmt.cz.

Jsme nachystáni na dodžování stávajících i nových podmínek, které nám vyhlášky a zákony nařizují. Máme dostatek dezinfekčních prostředků, zaujali jsem opatření na omezení pohybu dospělých osob na naší provozovně. Je nachystaný program pro děti tak, aby jich v místnosti bylo co nejméně - využijeme 3 místnosti pro dodržení dostatečného odstupu. Budeme mít stále otevřená okna a průběžně desinfikovat povrchy, pomůcky a dětem budeme umývat ruce pod tekoucí vodou mýdlem a použijeme desinfekční gely. K tomu bude sloužit umyvadlo v naší kanceláři, aby se minimazoval pohyb na společných toaletách v KC Zahrada. Chtěli bychom s dětmi jít ven.

Snažíme se udělat vše proto, abycho mohli fungovat a zůstali jsme všichni zdraví. Kurzy byly přerušen v úterý 10. března 2020 v 16 hod nařízením vlády ČR - zákazem činnosti a uzavřením provozovny, ne naším rozhodnutím. Provoz plně obnovujeme od 18. května 2020 za přísných hygienických opatření a s náplní kurzů respektující odstup účastníků.

Od 18. května 2020 se v případě omluvy nepřítomnosti účastníka považují za vaše individuální.

Nebude to lehké pro nikoho z nás - naplnit opatření. Navíc jsme hodně vystrašení... Ale já osobně věřím, že dodržování podmínek, pravidel a nařízení, která naše vláda vydala ke COVID 19, budou fungovat. Stačí jen trošku... disciplíny. Budeme opatrní a pozvolna začneme. Stále platí: zdraví je nejdůležitější!!!!!

Hodně zdraví!

Renata Kratochvílová