Ceník platný od 1.9.2023

CENÍK ADAPTAČNÍHO KURZU 
NA NÁSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - ŠKOLIČKA 

platný od 1.9.2023
(dále jen Školička)

Ceny za Školičku jsou vypočítávány na základě počtu odchozených dopolední v rámci jednoho týdne (pondělí – pátek) a počtu týdnů v měsíci. Ceny a podmínky úhrady jsou platné pro přihlášené děti od 1.9.2023. Výchozí částkou je 420 Kč za 1 dopoledne, tj. 9-12hod. Příchod dětí do Školičky od 8.30 hod do 9 hod v ceně. Provoz Školičky bude zahájen po 4.9.2023.

PROGRAM PRO DĚTI

 Každoročně BABOČKA pořádá ve svých vnitřních prostorech a přilehlých venkovních prostorech příměstské tábory. Postaráme se o Vaše děti v době prázdnin. Děti mají bohatý program, zábavné úkoly, spousty her, každý den pobyt venku v lese a zdravou stravu.

CHYSTANÉ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY: 28.8. - 1.9. 2023 v čase 8 - 17 hod. Včas dáme vědět!

Školička

 CENÍK ADAPTAČNÍHO KURZU
NA NÁSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - ŠKOLIČKA
platný od 1.9.2022
(dále jen Školička)

Ceny za Školičku jsou vypočítávány na základě počtu odchozených dopolední v rámci jednoho týdne (pondělí – pátek) a počtu týdnů v měsíci. Ceny jsou platné od 1.9.2022 Výchozí částkou je 370 Kč za 1 dopoledne, tj. 9-12hod. Příchod dětí do Školičky od 8.30 hod do 9 hod v ceně. Provoz Školičky bude zahájen 1.9. 2022.

Pro rodiče

Pro kurzy i školičku platí povinnost bezinfekčnosti účastníků. Pro děti od 2 let a dospělé osoby. Test nesmí být starší 5 dnů.

Jak prokázat bezinfekčnost?

Akce pro děti a rodiče

Kredit na Školičku

Období čerpání: 03/2021 – 08/2021, po uvolení opatření vládou ČR.
Kde: provozovna Rodinné centrum Babočka.
Předmět: adaptační kurz Školička, 9-12 hod každé dopoledne v pracovní dny.

Forma úhrady: převodem na běžný účet provozovatele.
Kredit za zavřené období leden-únor 2021: 4x dopoledne 1400 Kč, 8x dopoledne 2.720 Kč.

Akce pro děti a rodiče

Kredit na kurzy a mimořádné akce

Období čerpání: 03/2021 – 08/2021, po uvolení opatření vládou ČR.
Kde: provozovna Rodinné centrum Babočka a přilehlé venkovní prostory.
Předmět: kurzy a mimořádné jednorázové akce pro děti od 8 měsíců do 9 let dle platné nabídky zveřejněné na www.rcbabocka.cz, FB Rodinné centrum Babočka nebo dle nabídky zaslané e-mailem.

Stránky