Pro děti bez rodičů

LETNÍ TÉMATICKÉ DNY PRO DĚTI 4-8 LET BEZ RODIČŮ
Pro všechny děti, které zvládnou být bez rodičů, jsme nachystali tématické dny. Na děti čeká spousta zábavy, her, pohybu, tvoření ale i tancování. Každý den si odnesou domů jednoduché tvoření. Aktivita není v hodná pro děti, které potřebují po obědě spát. Jídlo dětem nezajišťujeme, musí mít vlastní. (uschováme v lednici). S dětmi se vydáme po okolí Babočky. V případě nepříznivého deště využijeme naše prostory.

Pro děti s rodiči

LETNÍ AKCE PRO NEJMENŠÍ DĚTI 1-4 ROKY S RODIČI
Pro naše nejmenší jsou určené dvojlekce Šikuly a Cvíča nebo samostatný blok Montessori. Tato aktivita je koncipována jako 2x45 min a je možné se po dohodě zapojit pouze na jednu část. Na děti čeká bohatý program plný zábavných aktivit ze všech oblastí s ohledem na věk a možnosti dětí. Akce se uskuteční venku v případě hezkého počasí nebo uvnitř Babočky v případě horkého dne nebo deště.

TERMÍNY:
29.6.2020 pondělí

Pro rodiče

Obchodní podmínky a provozní řád platný od 1.9.2020

Všeobecné informace a pravidla
• Provozovna Rodinné centrum Babočka (dále jen RCB) je otevřeno od pondělí do pátku od 9 do 18.30 hod dle rozvrhu kurzů. Některé dny může být provoz prodloužen až do 21 hod. V závislosti na dalších aktivitách je možné otevření i v sobotu dle aktuálního programu.
• RCB se skládá z těchto místností: kanceláře a místností: tělocvična, školička a herna v přízemí Kulturního centra Zahrada (dále jen KCZ).

Stránky