Víkend pro rodiny

ČARODEJNICE S BABOČKOU NA HORÁCH
zahájení: sobota 29. 4. 2023 ve 14 hod
ukončení: pondělí 1. 5. 2023 ve 13 hod

program pro rodiny s dětmi od cca 4 do 12 let (děti budou rozděleny podle věku)
Možnost příjezdu již v pátek!!

Letní hlídání pro děti

HLÍDÁNÍ DĚTÍ V DOBĚ PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

termín 28. 8. - 1. 9. 2023 v době od 8 do 17 hod

věk dětí: 3,5 - 6 let (pouze děti zvyklé na hlídání)
cena: 3.750 Kč (obsahuje: program, výchovný dozor, celodenní jídlo a pití, výtvarný - edukační - tvořivý materiál, drobné odměny)

Letní akce pro děti

P Ř Í M Ě S T S K Ý   T Á B O R 2 0 2 3  „PUTOVÁNÍ ZEMĚPLOCHOU“
termín: 28. 8. 2023 – 1. 9. 2023 v době od 8 do 17 hod


věk dětí 5 - 10 let 

cena 3.750 Kč

(obsahuje: program, výchovný dozor, celodenní jídlo a pití, výtvarný - edukační - tvořivý materiál, drobné odměny)

Stránky