Důležité oznámení pro rodiče klientů

Vzledem k tomu, že vláda ČR vyhlásila od 5. října 2020 na území České republiky nouzový stav na dobu 30 dní, je třeba dodržet veškerá nařízení orgánu ČR. Nás se týká zejména Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství a Hygienická stanice Hl. města Praha. 

Pečlivě sledujeme všechna nařízení a omezení a budeme se jimi bez výhrad řídit. Vás rodiče našich malých klientů prosíme o dodržování všech nařízení orgánů ČR a držení se našich instrukcí při fungování kurzů a školičky v naší provozovně Rodinné centrum Babočka. 

Víme, že to s malými dětmi není jednoduché a proto jsme se snažili aplikovat nařízení s ohledem na děti. Některé aktivity bohužel nejsou proveditelné s odstupy (aktivnější pohyb) a nebo jsou zakázané (zpěv, tělocvik). Vynecháme je a program kurzů i školičky přizpůsobíme. Pokusíme se aktivity, u kterých to jde převést ven.

Pro rodiče

V pondělí 28.9. se kurzy nekonají z důvodu státního svátku. Provoz opět normálně od úterý 29.9. Hezký prodloužený víkend! :-)

Pro rodiče

Od pondělí 21.9.2020 je opět RC Babočka plně otevřena do odvolání. Sledujte i nadále naše webové stránky.

UPOZORNĚNÍ: Žádáme rodiče a doprovod dětí, aby k nám chodili na aktivity výhradně se zdravými dětmi. Ani rodič či doprovod nesmí být nemocen.

Vzhledem k epidemiologické sitaci je povinnost dodržovat všechny hygienická opatření nařízných ministerstvem zdravotnictví, školství a hygienou hlavního města Praha. 

ŽÁDÁME VŠECHNY, KTEŘÍ SE OCITNOU V KARANTÉNĚ NEBO JEJICH RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI, SE KTERÝMI ŽIJÍ VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI, ABY NA AKTIVITY DO BABOČKY NECHODILI A KARANTÉNNÍ OPATŘENÍ DODRŽELI S OHLEDEM NA ZDRAVÍ NÁS VŠECH.

 

Pro rodiče školičkových dětí

Vážení rodiče!
V níže uvedeném seznamu najdete potřebné věci na první den v naší školičce. Počítáme s tím, že první návštěvu absolvujete společně celou dobu v rámci adaptace. Příchod 8.30-9 hod a odchod v 11 hod. Děti, které k nám již chodily, zůstavají do 12 hod bez rodičů.

PROSÍME: VEŠKERÝ DOSPĚLÝ DOPROVOD DO ŠKOLIČKY S ROUŠKOU. Charakter aktivity, doba a místnost toto vyžaduje s ohledem na ochranu zdraví dětí. Děkujeme za spolupráci!!!

U nových dětí bude probíhat adaptace pozvolna. Lektorky Vás osobě seznámí s průběhem po Vašem příchodu na místě. 

S sebou:
- pití a svačinku (ne na lžičku)
- náhradní oblečení
- trénovací plenku/kalhotky u dětí, které jsou v procesu učení na nočník (je to v pořádku!!)
1.400 Kč v hotovosti na docházku v září, originál přihlášky a gdpr.

Pro rodiče - důležité!!!

OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU RC BABOČKA
Provozovatel RC Babočka důrazně upozorňuje všechny zaměstnance a zákonné zástupce klientů, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do RC Babočka vstoupit.
V případě konkrétní mimořádné situace spojené s onemocněním covid-19 jsme povinni postupovat podle pokynů Krajské hygienické stanice Středočeského kraje (dále jen KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen MZd).
V případě, že klient absolvuje test na covid-19 s pozitivním výsledkem, zákonný zástupce neprodleně informuje provozovatele (e-mail, telefon). V případě, že zákonný zástupce klienta/dospělý doprovod klienta nebo zaměstnanec absolvuje test na covid-19 s pozitivním výsledkem, neprodleně informuje provozovatele.

Pro děti a rodiče, pro děti bez rodičů

V průběhu léta jsme pro Vás a Vaši ratolest nachystali program, jak jsme Vám slíbili. Stále platí, že můžete čerpat náhrady za uzavření Babočky nebo Vaše náhrady, které jste nemohli uskutečnit. Pokud náhrady nemáte, u každé aktivity je uvedena cena. :-) Náhrady jsou stále přenosné mezi sourozenci a přáteli. Nutné nahlásit předem.

Připravili jsme aktivity pro děti od 1 roku do 8 let. Budeme rádi, když naše aktivity v létě využijete.

- aktiviti s rodiči
- aktivit bez rodičů

REZERVACE PROSÍME VÝHRADNĚ DO MAILU! Uvádějte: jméno dítěte, věk, tel. na Vás a NÁZEV AKCE S DATUMEM!

Těšíme se na léto s Vámi! :-)

Akce pro děti

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR CESTOVNÍ KANCELÁŘ
24. – 28. srpna 2020 v době od 8 do 17 hod
věk dětí cca 5 - 10 let
místo: KC Zahrada, zajímavá místa na Praze 11 a okolí
cena 2.700 Kč za turnus
(obsahuje: program, výchovný dozor, celodenní jídlo a pití, výtvarný – edukační – tvořivý materiál, drobné odměny)

Pro rodiče

ZÁPIS DO ŠKOLIČKY/PIDIŠKOLIČKY OD ZÁŘÍ 2021
termín zápisu: 17.-21.5.2021
elektronicky: skolicka@rcbabocka.cz 
(uvádějte: jméno dítěte, měsíc a rok narození, tel. na Vás a požadované dny)
rozhodnutí o přijetí: 31.5.2021 nebo průběžně

Přijímáme tyto děti:
• k 1. 9. 2021 dovršený věk 2 roky, věková hranice cca 4,5 let
• přednost mají děti, které navštěvovaly Školičku v letošním školním roce – pokračovat mohou automaticky – prosíme nahlásit!
• děti, jejichž rodiče souhlasí s poskytnutím informací ohledně zdravotního stavu dítěte (alergie, trvalé onemocnění, očkování)

Syndikovat obsah