Provozní informace v době nouzového stavu od 6.10.2020

Provozovna Rodinné centrum Babočka je i nadále zcela uzavřena na základě vládních rozhodnutí a to nejméně do 11.4.2021. O obnovení provozu budeme informovat. 

Pokud máte zájem, můžete se připojit do FB skupiny Rodinné centrum Babočka, kde jsou příspěvky pro práci a zábavu dětí v době uzavření a také rychlé informace o dění kolem Babočky. Heslo sdělíme na základě Vašeho dotazu na email. 

Za celý tým RC Babočka přeji hodně zdraví a štěstí, ať se Vám nákaza Covidem 19 vyhne.

Renata Kratochvílová

Provozní informace v době nouzového stavu od 14.10.2020

Na základě usnesení vlády ze dne 12.10.2020 můžeme pokračovat i nadále v naší činnosti za předpokladu, že zejména snížíme v místnosti počet osob na 6. Hromadné akce venku jsou limitovány taktéž počtem 6. Individální akce nejsou zakázané. Nošení roušek, rozsetupy, desinfekce prostor a rukou zůstavají. 

Provozní informace v době nouzového stavu od 12.10.2020

Dle platných nařízení orgánů ČR můžeme i nadále od pondělí 12.10.2020 pokračovat v našich kurzech s výjjimkou kurzů angličtiny pro děti starší 6 let. Nesmíme obecně sportovat, tančit a zpívat. V kurzech na toto bude brán ohled a těmto aktivitám se vyhneme - zajistili jsme náhradní náplň kurzu: edukační, montessori pomůcky, zábavné hry. Hýbat se budeme, ale ne běhat apod. 

Zrušené kurzy do odvolání čtvrtek Angličtina 17.30 hod a pátek 15.30 hod. 

Dále dodržujeme snížení počet osob v rámci jedné místnosti a nošení roušek. Prosíme o dodržování dle platných nařízení. 

Důležité oznámení pro rodiče klientů

Vzledem k tomu, že vláda ČR vyhlásila od 5. října 2020 na území České republiky nouzový stav na dobu 30 dní, je třeba dodržet veškerá nařízení orgánu ČR. Nás se týká zejména Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství a Hygienická stanice Hl. města Praha. 

Pečlivě sledujeme všechna nařízení a omezení a budeme se jimi bez výhrad řídit. Vás rodiče našich malých klientů prosíme o dodržování všech nařízení orgánů ČR a držení se našich instrukcí při fungování kurzů a školičky v naší provozovně Rodinné centrum Babočka. 

Víme, že to s malými dětmi není jednoduché a proto jsme se snažili aplikovat nařízení s ohledem na děti. Některé aktivity bohužel nejsou proveditelné s odstupy (aktivnější pohyb) a nebo jsou zakázané (zpěv, tělocvik). Vynecháme je a program kurzů i školičky přizpůsobíme. Pokusíme se aktivity, u kterých to jde převést ven.

Pro rodiče

V pondělí 28.9. se kurzy nekonají z důvodu státního svátku. Provoz opět normálně od úterý 29.9. Hezký prodloužený víkend! :-)

Pro rodiče

Od pondělí 21.9.2020 je opět RC Babočka plně otevřena do odvolání. Sledujte i nadále naše webové stránky.

UPOZORNĚNÍ: Žádáme rodiče a doprovod dětí, aby k nám chodili na aktivity výhradně se zdravými dětmi. Ani rodič či doprovod nesmí být nemocen.

Vzhledem k epidemiologické sitaci je povinnost dodržovat všechny hygienická opatření nařízných ministerstvem zdravotnictví, školství a hygienou hlavního města Praha. 

ŽÁDÁME VŠECHNY, KTEŘÍ SE OCITNOU V KARANTÉNĚ NEBO JEJICH RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI, SE KTERÝMI ŽIJÍ VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI, ABY NA AKTIVITY DO BABOČKY NECHODILI A KARANTÉNNÍ OPATŘENÍ DODRŽELI S OHLEDEM NA ZDRAVÍ NÁS VŠECH.

 

Pro rodiče školičkových dětí

Vážení rodiče!
V níže uvedeném seznamu najdete potřebné věci na první den v naší školičce. Počítáme s tím, že první návštěvu absolvujete společně celou dobu v rámci adaptace. Příchod 8.30-9 hod a odchod v 11 hod. Děti, které k nám již chodily, zůstavají do 12 hod bez rodičů.

PROSÍME: VEŠKERÝ DOSPĚLÝ DOPROVOD DO ŠKOLIČKY S ROUŠKOU. Charakter aktivity, doba a místnost toto vyžaduje s ohledem na ochranu zdraví dětí. Děkujeme za spolupráci!!!

U nových dětí bude probíhat adaptace pozvolna. Lektorky Vás osobě seznámí s průběhem po Vašem příchodu na místě. 

S sebou:
- pití a svačinku (ne na lžičku)
- náhradní oblečení
- trénovací plenku/kalhotky u dětí, které jsou v procesu učení na nočník (je to v pořádku!!)
1.400 Kč v hotovosti na docházku v září, originál přihlášky a gdpr.

Pro rodiče - důležité!!!

OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU RC BABOČKA
Provozovatel RC Babočka důrazně upozorňuje všechny zaměstnance a zákonné zástupce klientů, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do RC Babočka vstoupit.
V případě konkrétní mimořádné situace spojené s onemocněním covid-19 jsme povinni postupovat podle pokynů Krajské hygienické stanice Středočeského kraje (dále jen KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen MZd).
V případě, že klient absolvuje test na covid-19 s pozitivním výsledkem, zákonný zástupce neprodleně informuje provozovatele (e-mail, telefon). V případě, že zákonný zástupce klienta/dospělý doprovod klienta nebo zaměstnanec absolvuje test na covid-19 s pozitivním výsledkem, neprodleně informuje provozovatele.

Syndikovat obsah