Pro rodiče a děti

 OD 11. KVĚTNA 2020 OPĚT OTEVÍRÁME RC BABOČKA!!! :-)
otevřeme v upraveném režimu s ohledem na vládní nařízení za přísných hygienických podmínek
11.5.2020 otevřeme adaptační kurz ŠKOLIČKA
18.5.2020 otevřeme ostatní kurzy

Na základě rozhodnutí Vlády ČR o rozvolňování běžného režimu naší republiky i my otevřeme zpět naše aktivity. Podmínky vedení kurzů budou v souladu s vládními nařízeními. Provoz bude za přísných hygienckých opatření na základě podepsaného prohlášení zákonných zástupců, že jste se v uplynulých 14ti dnech nepotkali s žádným nakažením Covid-19.

V praxi to bude například znamenat, že  aktivity pro rodiče s dětmi budou probíhat ve venkovních prostorech KC Zahrada. Program bude uzpůsoben možnostem dětí. Pomůcky a hračky se budou desinfikovat průběžně, povrchy po každé sekupině, neustále budeme větrat apod.

U kurzů pro děti bez rodičů na základě vyjádření vlády a příslušných ministerstev není problém vést aktivity uvnitř s dodržením hygienických opatření a počtu dětí. Ale i v této skupině se budeme snažit být venku. To jen okrajově k opatřením.

Byť Školička je kurz, zaujala jsem u ní nařízení mšmt pro mateřské školy. Cílem je uchovat zdraví dětí. Přesný postup a seznam opatření dostanou klienti do e-mailu.

Jednotlivá opatření budou vyvěšena v sekci KURZY A ŠKOLIČKA a před zahájením provozu. Prosíme, přečtěte si je!!!

TĚŠÍME SE NA VÁS! Renata Kratochvílová