POPIS KURZŮ

Angličtina (3 - 8 let) 45 min

- začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí
- aktivita bez rodičů
- navazující kurz: základní škola :-)
- s sebou: pití, bačkory

Cílem kurzu je zábavnou formou seznámit děti s angličtinou, předložit jim základní slovní zásobu odpovídající jejich věku, aniž by si uvědomili, že se učí. K tomu nám poslouží písničky, říkanky a hry; při hodinách se protáhneme a něco si namalujeme.

Vybrané tématické okruhy jsou blízké dětem, osvojíme si výrazy z celků Já a má rodina, Mé tělo, Dům, byt a zahrada, Zvířata, Hra a zábava, Roční období a jiné. Naučíme se pojmenovat barvy, počítat, pozdravit a představit se a vyjádřit, co děláme, co se nám líbí, co umíme, chceme apod.

Budeme pracovat s učebnicí angličtiny pro nejmenší a doplňkovými materiály určenými pro předškoláky. Rodiče dostávají přehled probrané látky po každé lekci a procvičování na domu. Kurz vede zkušená angličtinářka, která má několikaletou praxi v práci s dětmi.

Lektor: Marie Luhanová (ML)


 

Cvíčo (1 – 3r.) 45 min

- aktivita s rodiči
 - navazující kurz: Sportík
- s sebou: pití, bačkory/boty

Cvičení je koncipováno jako soubor pohybových aktivit, které jsou doplňované říkankami a společnou hrou. Děti cvičí s různým náčiním jako např. gymnastické míče, overbally, kužele, míčky, pěnové žížaly, lavičky, tunely, opičí dráha atd. Součástí jsou i pomůcky pro rozvoj jemné motoriky - různé vkládání a navlékání.

Kurz vedou akreditované lektorky Cvičení rodičů s dětmi, které připravují lekci s ohledem na psychomotorický vývoj dítěte. Smyslem kroužku je "vyběhat se a vyskákat" v příjemném kolektivu stejně starých vrstevníků.

Jednotlivé lekce jsou připravované s ohledem na vývoj dítěte - lezení, sezení, chůze. Vždy se snažíme přirozeným způsobem rozvinout Vaše děti a ukázat Vám, jak je správně motivovat ke společné hře.

Lektor: Renata Kratochvílová (RK), Lucka Zajíčková (LZ), Hana Majerová (HM), Katka Střelková (KS), Petra Razimová (PR)


 

Hudebně pohybový kroužek - HPK (1,5 – 3r.) 45 min

- aktivita s rodiči
- navazující kurz: Tanečky, Muzicírování
- s sebou: pití, bačkory/boty

Velice oblíbený kroužek dětí a rodičů! Přirozeným způsobem se společně s Vaším dítětem pohybujete a tančíte. Pointou kroužku je seznámit děti s hudbou, hudebními nástroji. Celým kurzem se prolínají lidové písničky i písničky z pohádek a večerníčků, které jsou u dětí velmi oblíbené. Součástí je opičí dráha, cvičení na míčích i hry s padákem. Kurz je připravován podle věku dětí. S ohledem na vývoj koordinace pohybu.

Lektor: Lucie Zajíčková (LZ), Irena Musilová (IrM, učitelka ZUŠ)


 

Letem světem (3 - 6 let) 45 min

- s sebou: pití, boty a pohodlné oblečení

Děti se zábavnou formou seznámi s celým světem. Poznají pomocí hry, sportování, výtvarky a kolektivní spolupráce jednotlivé světadíly, důležité státy, zemědělství i průmysl. 

Navazující kurz: sobotní mimořádné akce na téma Letem světem.

Lektor: Ivana Míková (IM)


  

Montessori dílna (1 - 6 let) 45 min

- aktivita s rodiči, bez rodičů
- s sebou: pití, bačkory, pro dílnu: malá svačina

Edukační kurz pro děti postavený na prvcích Montessori pedagogiky. Smyslem kurzu je ve vašich dětech rozvinout hravou a zajímavou formou každou oblast psychomotorického vývoje. Jedná se o rozvoj všech smyslů dítěte (zrak, sluch, hmat,….), který je nedílnou součástí pro pozdější nástup do mateřské a základní školy.

Osvojujeme si pravidla kolektivní spolupráce, podporujeme zdravé sebevědomí dítěte. Cvičíme s dětmi jejich hlavičky, aby dostaly všechny potřebné podněty pro jejich zdravý vývoj. Rodičům ukážeme další možnosti, jak předat svým dětem informace o světě kolem nás. O tom světě, co je pro nás samozřejmý a pro děti velkým objevem.

Náplň činnosti je pestrá a přizpůsobená věku dítěte. Děti s námi mohou „růst“ několik let. Zaměřujeme se na tyto oblasti:
• koordinace smyslů a pohybu (např. skákat, tleskat, zpívat, sledovat lektora – vše dohromady)
• prostorová orientace (kde je: nahoře, dole, vpravo, vlevo, vzadu, vepředu, pod, nad…)
• zrakové rozlišování (třídění očima na stejné, jiné, podobné, sledování motanice atd.)
• shody, rozdíly, protiklady, odlišnosti
• číselné představy (kolik berušek sedí na lístečku?, kde jich je víc? a kde míň?)
• poznávání písmen (A jako Auto: najdi obrázek a písmenko A,..)
• sluchová percepce (rytmika, hlasitost, slabikování, seznámení s hudebními nástroji,..)
• vizuální a hmatová diferenciace (např. vnímat kostku očima i hmatem, najít jemné poslepu..)
• časová posloupnost (vyprávění pohádky a řazení obrázků podle děje, práce s hodinami..)
• rozlišování tvarů, materiálů barev – třídění, protiklady, rozlišení stejných...
• rozvoj logopedických dovedností (říkanky na určitá písmenka, popis děje atd.)
• rozvoj grafomotoriky (uvolňovací cviky, seznámení s psacími pomůckami, pracovní listy..)

K některým bodům budeme využívat montessori pomůcky, které jsou speciálně vymyšlené pro malé děti. Řada z nich pro vás bude inspirací na „domácí“ práci s dětmi. U dětí od 3,5 let je součástí kroužku i malý domácí úkol. Smyslem je naučit děti, že mají vedle zábavy i povinnosti. Pro tuto věkovou skupinu ale stačí jeden úkol, který je hotov za pár minut.

Lektor: certifikované lektorky Montessori Renata Kratochvílová (RK), Petra Razimová (PR),


 

Monte Aj - Angličtina s prvky Montessori (3 – 6 let) 45 min

- aktivity s rodiči i bez rodičů
- s sebou: pití, přezůvky a pohodlné oblečení

Tento kurz je inspirován metodou Montessori, která využívá senzitivních období ve vývoji dítěte k prohloubení jeho schopností, které se v tomto období rozvíjí. Děti si učí angličtinu při zábavných aktivitách, které rozvíjí jejich jazykové dovednosti, působí pozitivně na rozvoj smyslů, znalostí o světě, který je obklopuje, motorických dovedností a podpoří jejich zájem o další poznávání.
Dopřejte svým dětem, aby se angličtinu učili trochu jinak … v připraveném prostředí, respektujícím přístupem, ohledem na jejich individualitu, ve skupině, kde starší pomáhají mladším a malý se učí od svých starších kamarádů a s lektorkou, která má nejen výbornou znalost anglického jazyka, ale je také vyškolena v principech Montessori pedagogiky.

Lektor: Petra Razimová (PR), certifikovaná lektorka Montessori


 

Muzicírování + vv (1,5 - 3 roky) 45 min

- aktivita s rodiči i bez
- s sebou: pití, přezutí

Kurz je určen klukům a holčičkám, kteří mají rádi hudbu, s oblibou tančí a rádi se vydovádí při rozmanitých hrách. Po přivítání se s dětmi a rodiči přijde na řadu práce s rytmem básniček a písniček za doprovodu bubínků, ozvučných dřívek a vajíček.

V muzikoterapii, která následuje se děti naučí pomocí nahrávky rozeznávat ticho, hlasitost, zvuky přírody a další. Do muzikoterapie je vždy zahrnut příběh a společná hra.

V Muzicírování je použita hra na hudební nástroj (okulele - lektorka) a zpěv (všichni) a tanec. V závěru děti využijí rozmanitého sportovního náčiní při hře např. na zvířátka, auta, stromy v případě klasického Muzicírování.  V případě Muzicírování + vv si společně s rodičem vytvoří jednoduché tematické dílo.

Na konci se děti s lektorkou rozloučí a za odměnu dostanou razítko do průkazky.

Lektor: Renata Kratochvílová (RK)


  

Panovníci světa (3-6 let) 

- aktivita bez rodičů
- s sebou pití, pohodlné oblečení, bačkorky (chodící)

V tomuto kurzu se děti seznámí hravou formou s jednotlivými panovníky. Poznají národy, který vládly, proputují dobovými kostými, zámky i hrady. Poznají tradice a zvyklosti jednotlivých historických období. Procestují s lektorkou celý svět. Vedle obrázkové dokumentace je čeká řada reálného poznání. Děti se promění v krále, královny i v udatné rytře. Kurz je vhodný pro šikovné tříleťáčky a starší děti.

Lektor: Ivana Míková (IM)


  

Sovička (3 - 6 let) 45 min

- aktivita bez rodičů
- s sebou: pití, boty

Aneb kurz pro chytré hlavičky! Kurz je určen klukům i holčičkám. Čeká nás zkoumání, bádání, poznávání všeho kolem nás. Budeme plnit různé hravé úkoly, zahrajeme si spoustu her s hádankou. Vyřešíme rébusy a hlavolamy, vyzkoušíme základní fyzikální zákony. Vytvoříme si sluneční hodiny, různé koláže nebo např. origami. A co je krásných her s barvami! Přijď si vyrobit stříkací pistoli, vyzkoušet mžení nebo hru stínování! Nebo si chceš přinést brouka pod mikroskop? :-)

Lektor: Ivana Míková (IM), Hana Majerová (HM), Katka Střelková (KS)


 

Sportík (3 - 7 let) 45 min

- aktivita bez rodičů
- s sebou: pití, boty

Určená klukům a holčičkám, které rády běhají a hrají pohybové hry. Po krátké rozcvičce za doprovodu hudby je kurz zaměřen na tři směry: aerobic, jóga nebo gymnastické míče podle lektora . Následují společné hry záměrně vybrané tak, aby mohla vyniknout individualita dítěte nebo se cvičila kolektivní spolupráce. Děti se mohou těšit na hry např. – Mrazík, Námořníci a žralok, Papírová bitva a další.

Pokud si vyberete zaměření na aerobic nebo jógu, je spodní věková hranice 4,5 roku kvůli náročnosti cvičení. U gymnastických míčů je věková hranice 3 roky.

Na děti čekají obruče, lano, kuželky, gymnastické míče, šátky, barevná víčka, lavičky, balanční ježci, opičí dráha a další pomůcky.

Lektor:Hana Majerová (HM), Lucie Zajíčková (LZ), Ivana Míková (IM)


 

Šikula (1 - 3 roky) 45 min

- kurz kombinující různé aktivity
- s rodiči, postupné osamostatňování
- navazující kurz: Montessori 
- s sebou: pití, bačkory/boty

Malé děti jsou často přelétavé a co chvíli je baví něco jiného. Děti potřebují „ochutnat“ různé aktivity, které obohacují jejich znalosti. Náš kurz Šikula sáhne do všech oblastí. Pro Vás to může být zrovna odrazový můstek při výběru dalšího kurzu pro Vaše dítě, až ještě trošku povyroste.

Děti se seznamují s novými pomůckami pro zdravý psychomotorický rozvoj, protáhneme si tělíčka, ale zkusíme i výtvarničit. Zaměříme se hodně na využívaní smyslů dítěte, které se v tomto období u dětí nejvíce rozvíjí. Rodiče zde dostanou řadu podnětů, jak s dětmi pracovat i jiným způsobem. Součástí kurzu je i krátké cvičení – zejména opičí dráha a úvod do hudebeního světa (tanečky, seznamování se s hudebními nástroji).

Nedílnou součástí jsou i rady a porady, jak děti zaujmout pro nabízenou činnost a podpořit jejich zdravý vývoj. Kroužek probíhá s ohledem na rozvíjející se soustředěnost dětí. Veškeré edukační činnosti jsou připravené s ohledem na potřebu dětí - hýbat se.

Lektor: Lucka Zajíčková (LZ), Hanka Majerová (HM), Katka Střelková (KS), Renata Kratochvílová (RK)


 

Školáček (4,5 – 7 let), 60 min

kurz odborně garantovaný speciální pedagožkou a výchovnou poradkyní
- předškolní děti a děti s odkladem školní docházky, max. počet 6 dětí
- aktivita bez rodičů, práce na doma
- navazující kurz: základní škola :-)
- s sebou: pití, přezutí

Kurz je určen všem dětem, které se chystají do školy. Kurz je koncipován jako celek získání a procvičení všech dovedností pro nástup do základní školy – zrakové a sluchové percepce, grafomotorika, logopedická cvičení, orientace v prostoru a na papíře, matematické představy, orientace v písmenkách a další. Pracovat budeme na soustředěnosti a spolupráci v kolektivu.

Čerpat materiály budeme z příruček Pedagogicko-psychologické poradny a Montessori pedagogiky. Děti budou zpracovávat rozmanité materiály a hrou se seznámí s každou oblastí nezbytnou pro nástup do ZŠ.

Každé dítě dostane pracovní desky, kam si bude ukládat materiály. V případě nemoci dostane rodič přípravu. Děti si budou nosit krátké úkoly na doma. Náhradovat lze i přesto na jakémkoli jiném kurzu.

Rodiče budou průběžně informováni ohledně dovedností dítěte a doporučení další domácí práce či návštěvy Pedagogicko-psychologické poradny.

Lektor: Renata Kratochvílová (RK) akreditovaná lektorka Montessori v praxi, odoborný garant speciální pedagog a výchovný poradce Mgr. Gabriela Šveda Vávrová


 

Tanečky (2 - 5 let)

- aktivita bez rodičů, s rodiči
- s sebou: pití, boty

Holky se učí vnímat hudbu tělem. Vyjadřovat obsah písniček svým tělem. Tancujeme na lidové písničky a písničky z večerníčků či pohádek. Používáme šátky, hudební nástroje, vajíčka, ozvučná dřívka a další. Jsme hlavně v kruhu, ve kterém se zároveň pohybujeme. Choreografie je přizpůsobena věku holčiček. Snažíme se o maximální využití možností dětí.

Typicky holčičí kroužek :-) Krásné fialové a růžové sukýnky, trička s kočičkou, třpytivé balerínky a chuť se předvádět. To je základ našeho kroužku :-)

Lektor: Lucka Zajíčková (LZ), Renata Kratochvílová (RK)


 

Taneční hrátky (4 - 7 let) 45 min

- aktivita bez rodičů
- s sebou: pohodlné oblečení, sportovní obuv

Jsou pro Vaše děti tanečky a sportík nedostačující? Chcete, aby se Vaše dítě zaměřilo více na tanec vycházející s latinsko-amerických a dalších  rytmů? 
Právě pro tyto děti máme kurz Taneční hrátky, kde se děti naučí kromě správného držení těla rytmizaci, budou tančit individuálně ale
i skupinově, naučí se vycítit emoce z hudby a tyto vyjádřit tancem. Na závěr kurzu bude pro rodiče nachystaná taneční sestava ke shlédnutí, na které budou děti celé pololetí pracovat.

Lektor: Lucie Zajíčková (LZ), závodně tančila latinsko-americké tance, Renata Kratochvílová (RK)

Holčičí klub (3 - 7 let) 45 min

- aktivita bez rodičů
- s sebou: pohodlné oblečení, sportovní obuv, pití

Chcete, aby Vaše malá slečna tancovala, protahovala se a hrála různé zábavné holčičí hry? Pak je to správný kurz! Na každé lekci nás čeká zajímavé téma, ze kterého budeme vycházet. Protáhneme se třeba jako jednorožci pomocí prvků jógy, protančíme celou tělocvičnu mystickým tancem plným rychlých i pomalých tónu, zahrajeme si spolu zábavné hry, odpočineme si v jednorožčím salónu plném dotyků a na závěr si společně zavytváříme na dané téma. Koncepce lekce je vždy stejná. Čekají nás holčičí témata: víly, mořské pany, duha, louka a další. Bereme i kluky, i když je to holčičí klub. :-)

Lektor: Renata Kratochvílová, akreditovaný lektor MŠMT Jógových příběhů


 

Klubík - předškolička, 1,75-2,5 roku, 2x 45 min 

- aktivita s rodiči, postupně bez rodičů
- s sebou: pohodlné oblečení, sportovní obuv, pití, svačinka

Přemýšlíte o naší Školičce? Nejste si jistí, zda ji Vaše dítě zvládne? Nejsou Vašemu dítěti ještě dva roky, ale chcete ho pomalu zvykat na kolektiv bez Vás? Pak právě pro Vás je určen Klubík - předškolička.

Cílem Klubíku je nenásilnou formou zvyknout děti na činnost bez Vás, ale za Vaší přítomnosti. Ukázat jim, jaké aktivity je v rámci "velké Škoilčky" čekají. Klubík je rozdělen do 2 bloků dlouhých 45 min. K dispozici dětem bude naše tělocvična a herna. 

V prvním bloku proběhne přivítání s plyšáčkem, společné protažení na podložkách. Následují různé pohybové a hudební aktivity. Pokaždé něco jiného. Závěr prvního bloku skončí společnou hrou nebo tanečkem. 

Společně se před druhým blokem nasvačíme v herně, kde bude následovat sociální rozvoj dovedností - společná hra s různými hračkami a pomůckami. Vedle klasických hraček pro děti máme připraveny Montessori aktivity. Závěrem společně vytvoříme jedonoduché výtvarné dílko, které se děti odnesou.

Kurz má 10 lekcí. Každá lekce má 2x 45 min. Klubíku se účastní rodiče, kteří se postupně přestávají zapojovat do činností. Po 10 lekcích by dítě mělo být nachystané na vstup do naší Školičky, kde pak absolvuje adaptaci od rodiče, ale je již schopné pracovat v rámci kolektivu. Náhrady se řeší individuálně nabídkou jiných kurzů.

Lektor: Hana Majerová (HM), učitelka ze Školičky