Jarní pobyt s Babočkou

Ceník Sletu čarodějnic v Černém dole v hotelu Aurum

UBYTOVÁNÍ – plná penze – čtvrtek – nedělě (3 dny)
Cena zahrnuje ubytování na pokoji s vlastním sociálním zařízením, plnou penzi, dopolední a odpolední svačinu na 3 noci. Děti 0-3 roky nemají nárok na jídlo ani postel. V případě, že chcete pro dítě postel a stravu, je třeba uhradit dětskou sazbu. Služby v ceně: vnitřní bazén, tělocvična, herna pro děti, fittness, venkovní hřiště. Info o hotelu: www.hotel-aurum.cz.

Dospělá osoba 1.950 Kč (650 Kč na den).
Dítě 3-12 let 1.410 Kč (470 Kč na den).

Poplatek za zprostředkování ubytování a stravy činí 250 Kč na rodinu.

Úhrada ubytování a plné penze na účet hotelu do 31.3.2020. Variabilní symbol a číslo účtu hotelu Vám bude sděleno po odevzdání závazné přihlášky.

PROGRAM dle orientačního harmonogramu (viz. nabídka Slet čarodějnic v Černém dole)
Cena zahrnuje program pro děti a rodiče od 2 do 9 let. Čas trvání programu je orientační a je uzpůsoben tématu programu. Účastníci mají možnost se některé části neúčastnit – bez náhrady. Program dne bude oznámen při večerním setkání každý den. Program bude uzpůsoben věku dětí, možnosti rodičů a počasí. Program je na 3 dny včetně materiálu a drobných odměn. Děti do 2 let za program neplatí, ale nemohou se ho aktivně účastnit – tzn. zejména tvořit, účastnit se her s cílem získat odměnu atd. Pokud by se dítě mladší 2 let aktivně účastnilo, je možné mu program po dohodě doplatit. Po dobu celého pobytu zodpovídá za dítě rodič, pokud se nedohodneme na místě jinak. Rodič má právo kdykoli odmítnout aktivitu s ohledem na možnosti dítěte.

Cena programu pro 1 dítě 1.600 Kč/3dny.

Úhrada programu v hotovosti do 31.3.2020 po odevzdání závazné přihlášky v RC Babočka.

STORNO POPLATKY – ubytování a program
Storno poplatky nejsou, rezervace je závazná. V případě, že nebude schopni v daném termínu odjet, bude následovovat toto:

Hotel Aurum – nahlásíme, že nedorazíte a dostanete voucher na ubytování. Náhradní termín si dohodnete předem podle kapacity hotelu přímo s recepcí hotelu Aurum.
Program pobytu – převedeme na kredit do RC Babočka, který bude možné vyčerpat čímkoli vyjma programu letního pobytu 2020 a Mikulášské 2020.

V případě vážného onemocnění, hospitalice nebo závažných rodinných důvodů, se ke stornu přistupuje individuálně po doložení příslušných dokumentů.

Provozovatel: Rodinné centrum Babočka s.r.o., K Parku 292, 251 01 Nupaky, provozovna Malenická 1784, Praha 4, ičo: 06198732.