Pro rodiče

Vážení rodiče!
V týdnu od 11. do 18. května 2020 jsme částečně postupně obnovili provoz kurzů BEZ ÚČASTI RODIČŮ a od 18.5.2020 je obnovíme plně na základě Souboru hygienických opatření pro školy a školská zařízení, které uvedli přažští hygienici ve spolupráci s MŠMT. Na nás se vztahuje vyhláška č. 490 pro Neformální vzdělávání dětí a mládeže pořádané NNO a stanovení organizace kurzů se řídí doporučením Hygienické stanice pro děti a mládež a to zejména manuály stovenými MŠMT pro mateřské školy a střediska volného času. 

DĚTI BEZ RODIČŮ MOHOU DO VNITŘNÍCH PROSTOR. PRO DĚTI S RODIČI NÁM BYLO DOPORUČENO LEKCE USKUTEČNIT VENKU S OHLEDEM NA ZVÝŠENOU OCHRANU ZDRAVÍ Z DŮVODU NUTNOSTI ÚČASTI DOSPĚLÉ OSOBY. Toto doporučení budeme respektovat.

A jak bude organizace jednotlivých lekcí kurzů vypadat? Seznamte se!

Znovu otevíráme Školičku pro děti!

Vážení rodiče!
Od pondělí 11. května 2020 obnovujeme provoz adaptačního kurzu ŠKOLIČKA na základě usnesení vlády ČR č. 941 ze dne 30. dubna 2020. Organizaci Školičky po obonovení programu najdete v sekci - Organizace Školičky do 30.6.2020.

Před vstupem do adaptačního kurzu Školička a tudíž provozovny - prostor Rodinného centra Babočka s.r.o. bude POVINNÉ  JAKO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE PODEPSAT:

* Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s osobami s rizikovými faktory (nařízení MŠMT)

Pro rodiče a děti

 OD 11. KVĚTNA 2020 OPĚT OTEVÍRÁME RC BABOČKA!!! :-)
otevřeme v upraveném režimu s ohledem na vládní nařízení za přísných hygienických podmínek
11.5.2020 otevřeme adaptační kurz ŠKOLIČKA
18.5.2020 otevřeme ostatní kurzy

Na základě rozhodnutí Vlády ČR o rozvolňování běžného režimu naší republiky i my otevřeme zpět naše aktivity. Podmínky vedení kurzů budou v souladu s vládními nařízeními. Provoz bude za přísných hygienckých opatření na základě podepsaného prohlášení zákonných zástupců, že jste se v uplynulých 14ti dnech nepotkali s žádným nakažením Covid-19.

Informace pro klienty

Vážení rodiče našich klientů!

S lítostí oznamuji, že z důvodu mimořádného nařízení vlády a rozhodnutí krizového štábu Úřadu městské části Praha 11 je od 10. března 2020 od 16 hod do odvolání budova Kulturního centra Zahrada, kde sídlíme, uzavřena pro veřejnost. Kurzy a adaptační kurz Školička se do odvolání nekonají. 

O zaplacené kurzovné nepřijdete. Po znovuotevření KC Zahrada, tedy i naší provozovny Rodinné centrum Babočka, Vám umožníme vyčerpání zaplacených služeb. O postupu čerpání jednotlivých náhrad Vás budeme informovat předem. 

Akce pro děti

JAK TO CHODÍ V ZAHRADNICTVÍ

ZRUŠENO!!!
zahradníci, zahradnice, zahradníčci :-)
sobota 14. března od 9.30 do 12.30 hod
pro děti od cca 2,5 do 7 let (zadaptované!)
cena 350 Kč
+ 50 Kč na květináček, jarní květinku a různá semínka, hlínu
Hanka Majerová, Katka Střelková a ještě jedna :-)

Letní pobyt s Babočkou

CESTA ZA TAJEMSTVÍM HOR
26. – 31. července 2020, hotel AURUM
program pro rodiny s dětmi cca 2,5-4 roky, 5-9 let
lektorky: Renata Kratochvílová, Katka Střelková, Iva Mikeštíková
ceny najdete v Ceníku Cesta za tajemstvím hor
(Děti a program budou rozděleny do 2-3 skupin dle věku. U věkových skupin dětí se prostřídáme všechny.)

Divadelní dílna s výtvarkou

SMOLÍČEK PACHOLÍČEK
pátek 7. února od 16 a 17 hod 
pro děti od 2 do 5 let s rodiči
cena 130 Kč za dítě, lektorka Hanka Majerová

Proč nelze uplatnit slevu na dani za školkovné

Vážení rodiče!

Obracíte se na mne s žádostí o Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole za účelem uplatnění slevy na dani z příjmu ve smyslu č. 586/1992 Sb o dani z příjmu a souvisejících ustanovení. Podmínkou pro vystavení takového potvrzení, je být jako organizace k tomu určená registrován denním režimu pod MŠMT.

Rodinné cetrum Babočka s.r.o. NENÍ REGISTOVÁNO JAKO MATEŘSKÁ ŠKOLA, DĚTSKÁ SKUPINA ANI NIC JINÉHO na MŠMT. Nejsme tudíž oprávnění vystavit Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole. A vystavovat jej NEBUDEME.

Syndikovat obsah