Pro děti a rodiče, pro děti bez rodičů

V průběhu léta jsme pro Vás a Vaši ratolest nachystali program, jak jsme Vám slíbili. Stále platí, že můžete čerpat náhrady za uzavření Babočky nebo Vaše náhrady, které jste nemohli uskutečnit. Pokud náhrady nemáte, u každé aktivity je uvedena cena. :-) Náhrady jsou stále přenosné mezi sourozenci a přáteli. Nutné nahlásit předem.

Připravili jsme aktivity pro děti od 1 roku do 8 let. Budeme rádi, když naše aktivity v létě využijete.

- aktiviti s rodiči
- aktivit bez rodičů

REZERVACE PROSÍME VÝHRADNĚ DO MAILU! Uvádějte: jméno dítěte, věk, tel. na Vás a NÁZEV AKCE S DATUMEM!

Těšíme se na léto s Vámi! :-)

Akce pro děti a rodiče

ZÁPISY DO KURZŮ na období 1.9. - 23.12.2020
vzhledem k aktuální situaci: přijímáme online přihlášky od 17.6. 2020
datum platby do 30.6.2020 HOTOVĚ v Babočce
na termínu se s Vámi domluvíme po obdržení rezervace do kurzu
POZOR! NAŠE MAILOVÉ ODPOVĚDI VÁM MOHOU PADAT DO SPAMU!

Ráda bych Vás opět pozvala k zápisu do našich kurzů pro děti na dobdobí září až prosinec 2020. Kurzy jsme záměrně zkrátili, aby pro Vás byly finančně dostupnější. Vracíme se k systému září - prosinec, leden-březen, duben-květen.

PODROBNÉ INFORMACE NAJDETE V ROZVRHU 9-12/20 A CENÍKU 9-12/20.

Akce pro děti

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR CESTOVNÍ KANCELÁŘ
24. – 28. srpna 2020 v době od 8 do 17 hod
věk dětí cca 5 - 10 let
místo: KC Zahrada, zajímavá místa na Praze 11 a okolí
cena 2.700 Kč za turnus
(obsahuje: program, výchovný dozor, celodenní jídlo a pití, výtvarný – edukační – tvořivý materiál, drobné odměny)

Pro rodiče

ZÁPIS DO ŠKOLIČKY/PIDIŠKOLIČKY OD ZÁŘÍ 2020
termín zápisu: 1. - 5.6.2020
elektronicky: skolicka@rcbabocka.cz 
(uvádějte: jméno dítěte, měsíc a rok narození, tel. na Vás a požadované dny)
rozhodnutí o přijetí: 8. června 2020 nebo průběžně

Přijímáme tyto děti:
• k 1. 9. 2020 dovršený věk 2 roky, věková hranice cca 4,5 let
• přednost mají děti, které navštěvovaly Školičku v letošním školním roce – pokračovat mohou automaticky – prosíme nahlásit!
• děti, jejichž rodiče souhlasí s poskytnutím informací ohledně zdravotního stavu dítěte (alergie, trvalé onemocnění, očkování)

Pro rodiče

Vážení rodiče!
V týdnu od 11. do 18. května 2020 jsme částečně postupně obnovili provoz kurzů BEZ ÚČASTI RODIČŮ a od 18.5.2020 je obnovíme plně na základě Souboru hygienických opatření pro školy a školská zařízení, které uvedli přažští hygienici ve spolupráci s MŠMT. Na nás se vztahuje vyhláška č. 490 pro Neformální vzdělávání dětí a mládeže pořádané NNO a stanovení organizace kurzů se řídí doporučením Hygienické stanice pro děti a mládež a to zejména manuály stovenými MŠMT pro mateřské školy a střediska volného času. 

DĚTI BEZ RODIČŮ MOHOU DO VNITŘNÍCH PROSTOR. PRO DĚTI S RODIČI NÁM BYLO DOPORUČENO LEKCE USKUTEČNIT VENKU S OHLEDEM NA ZVÝŠENOU OCHRANU ZDRAVÍ Z DŮVODU NUTNOSTI ÚČASTI DOSPĚLÉ OSOBY. Toto doporučení budeme respektovat.

A jak bude organizace jednotlivých lekcí kurzů vypadat? Seznamte se!

Znovu otevíráme Školičku pro děti!

Vážení rodiče!
Od pondělí 11. května 2020 obnovujeme provoz adaptačního kurzu ŠKOLIČKA na základě usnesení vlády ČR č. 941 ze dne 30. dubna 2020. Organizaci Školičky po obonovení programu najdete v sekci - Organizace Školičky do 30.6.2020.

Před vstupem do adaptačního kurzu Školička a tudíž provozovny - prostor Rodinného centra Babočka s.r.o. bude POVINNÉ  JAKO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE PODEPSAT:

* Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s osobami s rizikovými faktory (nařízení MŠMT)

Pro rodiče a děti

 OD 11. KVĚTNA 2020 OPĚT OTEVÍRÁME RC BABOČKA!!! :-)
otevřeme v upraveném režimu s ohledem na vládní nařízení za přísných hygienických podmínek
11.5.2020 otevřeme adaptační kurz ŠKOLIČKA
18.5.2020 otevřeme ostatní kurzy

Na základě rozhodnutí Vlády ČR o rozvolňování běžného režimu naší republiky i my otevřeme zpět naše aktivity. Podmínky vedení kurzů budou v souladu s vládními nařízeními. Provoz bude za přísných hygienckých opatření na základě podepsaného prohlášení zákonných zástupců, že jste se v uplynulých 14ti dnech nepotkali s žádným nakažením Covid-19.

Informace pro klienty

Vážení rodiče našich klientů!

S lítostí oznamuji, že z důvodu mimořádného nařízení vlády a rozhodnutí krizového štábu Úřadu městské části Praha 11 je od 10. března 2020 od 16 hod do odvolání budova Kulturního centra Zahrada, kde sídlíme, uzavřena pro veřejnost. Kurzy a adaptační kurz Školička se do odvolání nekonají. 

O zaplacené kurzovné nepřijdete. Po znovuotevření KC Zahrada, tedy i naší provozovny Rodinné centrum Babočka, Vám umožníme vyčerpání zaplacených služeb. O postupu čerpání jednotlivých náhrad Vás budeme informovat předem. 

Syndikovat obsah